Skjermbilde 2021-10-20 kl. 18.26.32

Visjoner og verdier

Stavanger Svømmeklubbs visjon er: ”Mestring i svømming og i livet”.

Klubben har utviklet et verdigrunnlag som beskriver selve fundamentet for hvordan vi ønsker å ha det i Stavanger Svømmeklubb, hvordan vi opptrer og hva som kjennetegner klubben.

Vi skal være en klubb som våger å sette hårete mål.
Vi skal være en klubb som har plass til alle, der vi tar vare på hverandre og gleder oss over hverandres prestasjoner.
Vi skal være en klubb som utvikler mestring og svømmeglede hos alle.
Oppsummert er verdiene til Stavanger Svømmeklubb: ”Samhold, ambisiøs og svømmeglede”.

Verdiene er forankret i vår virksomhetsplan, og er en rettesnor for klubbens ledelse, ansatte, medlemmer, foresatte og andre støttepersoner. Verdiene er i tråd med Norges Svømmeforbunds fem verdier: grensesprengende, lekende, ansvarlig, dristig og inkluderende.