Vår historie

Skolesvommestevne_gamlingen_1970

Stavanger Svømmeklubb (SSK) har, som en av Norges eldste klubber, en lang historie bak seg. Her viser vi en kort oversikt over SSK’s historie basert på klubbens egne protokoller:

1910
Stavanger Svømme Club stiftes 31. August 1910. Klubbens lover vedtas samme år. SSC innvilges trening hver kveld i Strømsteinen bad kl. 1999 – 2100. Bergens Svømme Club deltar på klubbens første oppvisning med stup, vannpolo og kunstsvømming på programmet.

1911
SSC opptas som medlem av Norges Svømmeforbund, og arrangerer samme år Norgesmesterskap. Astri Garpestad og Ole Hovland blir klubbens første norske mestre i hhv stup og dykking.

1912
SSC har nå 210 medlemmer. Klubben bygger stupebrett på garderobetaket i Strømsteinen bad. Det innføres fellestrening for kvinner og menn. Astri Garpestad tas ut til olympiaden i Stockholm, men blir skadet i forkant av mesterskapet.

1913
SSC innfører todelt badedrakt for kvinner. Reidar Magnus fra Bergen engasjeres som trener. Det første utenbys propagandastevne avholdes i Sandeid med 2500 tilskuere til stede.

1914
Klubbens virksomhet flyttes til Strømvik bad. Svensken Karl Grunstrøm som arbeider på Jørpeland engasjeres som klubbtrener.

1915
Verdenskrig og liten virksomhet. Kun 18 medlemmer møter på årsmøtet. Lars Tveteraas foreslår at SSC skal være en klubb kun for menn. Forslaget faller. Alexander Pedersen blir norsk mester i rette stup.

Arbeider Svømmestevne i Badedammen. Foto: Gard Paulsen/Stavanger Byarkiv

1916
SSC arrangerer både Norgesmesterskap og Vestlandsmesterskap. Vågsløpet arrangeres for første gang med stor publikumsoppslutning.

1917
Nytt norsk mesterskap i regi av SSC. Alexander Pedersen blir nr. 2 i rette stup i de nordiske mesterskap i Kristiania.

1918
Medlemstallet er 220. SSC bekoster utbygging av det nedre basseng i Strømvik bad.  John Johnsen fra Kristiania engasjeres som trener. Jens Thorsen vinner Vågsløpet for 3 gang.

1919
Strømvik bad ferdig utbygget. SSC oppretter eget pikeparti med frk. Leiditz som trener. Et herrelag fra SSC svømmer under den norske rekorden på 4 x 50 m frisvømming. Svømmekonkurranser for de høyere skoler arrangeres for første gang.

1920
Styret trekker seg midt i året, ekstraordinær generalforsamling avholdes. St. Svithun Svømmehall er ferdigstillet, SSC tildeles treningstider i vinterhalvåret.

1921
Liten aktivitet grunnet det avgåtte styrets manglende initiativ. Klubbens piker tar alle førsteplasser i et nasjonalt svømmestevne.

1922
SSC arrangerer Norgesmesterskap for kvinner med stor deltakelse og gode lokale prestasjoner. Jean Johnsen engasjeres som trener i 14 dager. Klubbens ledelse forhandler med styret for St. Svithun Svømmehall om åpningstider for publikum.

1923
Vellykket propagandatur til Fiskå. Stor stevneaktivitet både lokalt og nasjonalt. Gode besøkstall i St. Svithun Svømmehall.

1924
Sesongåpning med oppvisning i St. Svithun Svømmehall for gjester og presse. Propagandaturer til Egersund og Haugesund samler flere tusen tilskuere. Klubbens svømmere oppnår mange gode plasseringer, SSC betegnes som Vestlandets ledende svømmeklubb.

Svommestevne i Stromvik ca. 1930-40. Foto: Gard Paulsen/Stavanger Byarkiv

1925
SSC arrangerer vellykket Norgesmesterskapet hvor Vestlandsmesterskapet inngår i arrangementet. Wilhelm Andersen blir norsk mester i rette stup, klubben tar de fleste førsteplassene i Vestlandsmesterskapet.

1926
Propagandastevne avvikles i Badedammen og propagandatur til Haugesund i den hensikt å stifte nye svømmeklubb. Klubbens svømmere framhever seg i Norgesmesterskapet, er overlegne i Vestlandsmesterskapet. Det settes Vestlandsrekorder både individuelt og i lagsvømming.

1927
Styret oppretter trenerfond. Svømmerens karneval blir en stor suksess. Sterke sportslige prestasjoner og nye rekorder i Vestlandsmesterskapet. SSC vinner pokalkamp mot BSLK.

1928
Damenes Svømmeklubb stiftes, dette koster SSC mange kvinnelige medlemmer. SSC har 7 deltakere i Norgesmesterskapet som kommer hjem med både sølv- og bronsemedaljer. Klubben blir nr. 2 etter Bergen i bykampen mellom Ålesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Det settes nye Vestlandsrekorder både individuelt og i lagsvømming.

1929
SSC bekoster reparasjon av flisene i St. Svithun Svømmehall. Den tyske svømmetrener Arthur Dressel engasjeres for 14 dager i juli. Nye propagandaturer til Egersund og Sandnes. SSC blir igjen nr. 2 i bykampen. Nye Vestlandsrekorder individuelt og i lagsvømming

Arbeider Svømmestevne i Badedammen. Foto: Gard Paulsen/Stavanger Byarkiv

1930
Jubileumsåret innledes med vellykkede propagandaturer til Flekkefjord og Sandnes. Vågsløpet som vinnes av Bois Andersen samler 4000 tilskuere. SSC sender 4 menn og 2 kvinner til Norgesmesterskapet, hvor Bois Andersen setter to Vestlandsrekorder i frisvømming, og får Svømmeforbundets og Bergen Aftenblads pokal som beste svømmer fra Vestlandet.

1931
Sen sommer forsinker treningsforberedelsene. Asbjørn Dahl engasjeres som trener for guttepartiene. Klubbens svømmere setter flere Vestlandsrekorder, både i enkeltøvelser og i lagsvømming. Bois Andersen og Judith Ellefsen vinner Vågsløpet på nye løpsrekorder.  Sesongen avsluttes med nok ett vellykket Svømmernes Karneval

1932
I samarbeid med Dagbladet Stavangeren blir skolesvømmestevnene årlig programpost. Konkurransene åpnes for folkeskoler, middelskoler, gymnasier og tekniske skoler.

1933
Klubben ledes nå av kun aktive svømmere. Den svenske olympiske mester Arne Borg deltar i svømmeoppvisning med mye publikum. SSC tar 3 bronsemedaljer i Norgesmesterskapet. Et av de beste år i klubbens historie, både sportslig og økonomisk.

1934
Klubbens økonomi er dårlig, svømmeforholdene i Strømvik bad er også vanskelige. Bois Andersen vinner de korte friøvelsene i Vestlandsmesterskapet. 58 menn og 10 kvinner deltar i Vågsløpet, Karl Skjæveland vinner herreklassen på ny rekord og Ada Andersen kvinneklassen.

1935
Klubben bekoster utbedring av svømmeanlegget i Strømvik. SSC tar initiativ til opprettelse av Rogaland Svømmekrets, Oscar Svensen velges som kretsens første formann. I det første KM vinner SSC 20 av 24 øvelser. Nye oppvisningsturer til Egersund og Haugesund, 3000 tilskuere overværer stevnet fra Risøykaien i Haugesund. Bois Andersen befester sin stilling som Vestlandets ledende herresvømmer med 5 gullmedaljer i Vestlandsmesterskapet i regi av SSC. 25 årsjubileet markeres med festmiddag i Parkkafeen, hvor Ole Hovland og Oscar Svensen utnevnes til klubbens første æresmedlemmer.

1936
SSC overtar driften av Strømvik bad, anlegget oppgraderes med rutsjebane og sviktbrett for stup. Stavanger Vannpoloklubb stiftes. SSC tar samtlige kretsmesterskap i Haugesund. Bois Andersen og Judith Ellefsen er klubbens toppkort i Vestlandsmesterskapet, de vinner også sine klasser i Vågsløpet. Bois Andersen har nå samtlige Vestlandsrekorder i frisvømmingsøvelsene. Rekordoppslutning til skolesvømmestevnene.

1937
Rikstrener Olav Storm Hansen driver instruksjon i Stavanger i 14 dager. SSC er igjen beste klubb i kretsmesterskapet og tar 12 av 15 mulige førsteplasser i Vestlandsmesterskapet. Nye Vestlandsrekorder noteres av Bois Andersen, Judith Ellefsen og SSC i lagsvømmingskonkurransene. Alfred Fredriksen slår for første gang Bois Andersen i en friøvelse. Bedrifts- og familiesvømming arrangeres for første gang i samarbeid med Stavanger Aftenblad. 81 deltakere i Vågsløpet med Alfred Fredriksen, John Kristensen og Judith Ellefsen som klassevinnere.

1938
Klubbens lover revideres. SSC bekoster modernisering og bygging av ny konkurransebane i Strømvik. Bois Andersen ansettes som bademester og utelukkes fra videre aktiv deltakelse. SSC blir med sine 25 deltakere igjen beste klubb i KM, med Judith Ellefsen som mestvinnende svømmer. Bergenserne dominerer Vestlandsmesterskapet. Stor oppslutning om Bedrifts- og familiesvømmingen, skolesvømmestevnet og Vågsløpet. 107 svømmere deltar i Vågsløpet, med Adolf Lutcherath, John Kristensen, Trygve Salvesen og Judith Ellefsen som klassevinnere.

1939
Sammen med Frisinn arrangerer SSC St. Hans fest i Strømvik, nytt oppvisningsstevne avvikles i Sauda. 10 gullmedaljer til SSC i KM, 4 til Judith Ellefsen og 3 til Alfred Fredriksen. 25 svømmere deltar i Vestlandsmesterskapet, Judith Ellefsen og Oskar Berg (stup) blir klubbenes eneste Vestlandsmestre. Alfred Fredriksen, Judith Ellefsen og Torolv Skretting setter Vestlandsrekorder. Alfred Fredriksen svømmer 50 m fri på 29,7 og blir Vestlandets første svømmer under 30 sek. I denne øvelsen. Dårlige værforhold under Bedrift/familiesvømmingen og Vågsløpet, men strålende vær og tre nye skolerekorder i skolesvømmestevnet hvor samtlige av byens skoler er representert.

1940
De første følinger med verdenskrigen registreres, alle offisielle terminlister kanselleres. SSC arrangerer og deltar i ett stevne. Sviktende besøk i Strømvik bad påfører klubbkassen ett stort underskudd.

1941
Idrettstreik. Leieforholdet til Strømvik bad sies opp, det samme gjelder bademesteren. Det arrangeres ikke stevner.

1942-1943-1944
Klubben overtas og drives av tilhengere av okkupasjonsmakten.

1945
SSC deltar i 17. mai toget, det innkalles til nytt årsmøte. SVK innvilges et driftslån på kr. 200,-Strømvik bad må repareres, klubbens virksomhet flyttes midlertidig til Storhaug bad, hvor det arrangeres flere stevner. Vågsløpet arrangeres på Sjømennenes dag i samarbeid med Rundquist Fornøyelsespark. 35 års jubileet markeres med jubileumsstevne og jubileumsfest.

1946
Årskontingenten heves til kr. 5,-. Det nedsettes et utvalg med mandat å utrede 50 m basseng med stupetårn i Strømvik bad. Klubbens old boys svømmere er frontfigurer på resultatlistene. Ingen Vestlandsmesterskap, men SSC blir beste klubb i KM og vinner oppsatt pokal til odel og eie. Bedrifts- og familiesvømmingen, skolesvømmestevnet og Vågsløpet er igjen på klubbens stevneprogram. Bernt Andersen, Halvor Guldbrandsen, Jens Thorsen, Liv Leite og Nelly Thomassen er klassevinnere i Vågsløpet.

1947
Klubbens nye fane innvies, Stavanger kommune overtar eiendomsretten til Strømvik bad. Bessie Gideon engasjeres som trener i to uker i St. Svithun svømmehall. Ny propagandatur til Orre. SSC blir på ny beste klubb i KM, Oskar Berg blir med sin seier i rette stup klubbenes eneste Vestlandsmester. BSLK vinner pokalkampen. 6000 tilskuere overværer Vågsløpet med revidert løpsopplegg med start fra Bjergsted. 99 svømmere deltar, Bernt Andersen og Liv Leite er klassevinnere. Strålende vær, stor deltakelse og mye publikum både til Bedrifts- og familiesvømmingen og skolesvømmestevnene.

1948
Omkledningsbrakkene flyttes fra Storhaug bad til Strømvik bad, hvor det også installeres badstue. Klubben arrangerer både KM og Vestlandsmesterskap. BSLK vinner pokalkampen. Bedrifts- og familiesvømmingen samler 700 tilskuere, Politiet og familiene Bråthen, Bjørlo og Mæland er klassevinnere. I skolesvømmestevnene setter Johannes skole ny skolerekord på 8 x 25 m, mens Sven Tønnesen og Liv Leite er klassevinnere i Vågsløpet.

1949
10 svømmere fra SSC deltar på Svømmeforbundets treningsleir. Klubben tar 7 kretsmesterskap, men får ingen Vestlandsmestre. BSLK beseires i pokalkampen. SSC arrangerer internasjonalt svømmestevne med deltakelse fra norske og finske landslagsvømmere. Nylund, St. Svithun og Kongsgård skoler er klassevinnere i skolesvømmestevnet. Vågsløpet og Bedrifts- og familiesvømmingen avlyses på grunn av dårlig vær.

1950
Rikstrener Odd Wien avholder crawlkurs. 40 års jubileet markeres med stort internasjonalt svømmestevne, som avvikles med deltakelse fra norske og danske toppsvømmere, over 1000 tilskuere overværer arrangementet hvor det settes flere norske rekorder. Ragnar Lindtner blir både Vestlandsmester og kretsmester i flere frisvømmingsøvelser, han deltar også på SSC’s seirende vannpololag. Lindtner vinner også det siste Vågsløpet sammen med Sven Tønnesen. Både Johannes og Nylund skoler setter skolerekorder i skolesvømmestevnet. På 40 års jubileumsfesten mottar Lars Fosse og Josef Ween Norges Svømmeforbunds diplom for fortjenestefullt virke for svømmesporten, sammen med Morten Rasmussen tildeles de også klubbens hederstegn.

1951
Inger Johanne Sanner ansettes som dametrener. Klubbavisen Blekkspruten utkommer i ny utgave. Klubben arrangerer 14 dagers treningsleir i Sandtangen bad på Bryne. SSC er igjen beste klubb i KM. Ragnar Lindtner deltar på Svømmeforbundets treningsleir i Finland, blir Vestlandsmester i flere øvelser, og setter kretsrekord på 1500 m fri i Norgesmesterskapet. Brystsvømmeren Åse Gundersen er klubbens beste kort på spinnesiden. Alfred Fredriksen og Inger Fjøsne vinner Orreholmen rundt. Det liten interesse for Bedrifts- og familiesvømmingen, mens skolesvømmestevnene avvikles etter fastsatt program og med fortsatt stor tilslutning.

1952
Medlemstallet er nå 194 barn, 101 voksne og 16 familier. Sesongen spoleres delvis grunnet dårlig vær, kaldt vann og mange avlyste stevner. SSC sender igjen svømmere til Svømmeforbundets treningsleir på Håøya. Klubben dominerer kretsmesterskapet, hvor Ragnar Lindtner vinner alle friøvelsene. Klubben får ingen Vestlandsmestre, det settes en rekke kretsrekorder både på herre og damesiden. Gummien og familiene Egeland og Brådland vinner det siste Bedrifts og familiesvømmestevnet. Liv Nilsen vinner Orreholmen rundt.

1953
Styret foreslår at Stavanger kommune bygger svømmehall i det planlagte E-verksbygget i Kleivå, svømmeklubbene peker i fellesskap ut området ved Sekundærstasjonen som best egnet for nytt utendørs svømmeanlegg. Liv Nilsen, Åse Gundersen og Else Marie Løge deltar i uttak til ungdomslandslaget. SSC tar 9 av 19 mesterskap i Vestlandsmesterskapet, hvorav 5 til Else Marie Løge. SSC er nok en gang beste klubb i KM. Gode værforhold og stor deltakelse i skolesvømmestevnet.

1954
En mellomsesong for SSC. Else Marie Løge tas ut på juniorlandslaget. SSLK vinner pokalkampen mot KSK og SSC. Else Marie Løge blir klubbens eneste Vestlandsmester, hun og Åse Gundersen tar to førsteplasser hver i Kretsmesterskapet. Strålende forhold og rekorddeltakelse i årets skolesvømmestevne.

1955
Josef Ween utnevnes til æresmedlem. Det nedsettes et utvalg med representanter fra SSC og SVK med mandat om å få bygget nytt svømmeanlegg ved Sekundærstasjonen. Else Marie Løge og Ove Pålikoff er klubbens sterkeste kort både i Vestlandsmesterskapet og Kretsmesterskapet, begge setter også flere Vestlands- og kretsrekorder. Else Marie Løge og Håkon Nilsen vinner Orreholmen rundt. 450 deltakere i skolesvømmestevnet med nytt program med bare lagsvømminger over 8 x 25 m.

1956
Nye Vestlandsmesterskap og Vestlandsrekorder til Else Marie Løge og Ove Pålikoff. SSC er mestvinnende klubb i kretsmesterskapet, både individuelt og i lagsvømming. Det settes flere Vestlands- og kretsrekorder i flere lagsvømmingsøvelser.

1957
Stavanger Svømmestadion åpnes. I åpningsstevnet imponerer den australske olympiamester John Hendrichs og den norske rekordholder Lars Krogh, Hendrichs blir senere utnevnt til æresmedlem. Else Marie Løge og Inger Johanne Knutsen blir individuelle Vestlandsmestre, SSC tar også flere mesterskap i lagøvelsene både i dame- og herreklassene. Klubben erobrer 15 gullmedaljer i KM, og vinner dessuten pokalkampen mot SSLK og KSK. 450 elever er påmeldt til det første skolesvømmestevnet på Gamlingen.

1958
Lars Fosse tildeles Norges Svømmeforbunds gullmerke for fortjenestefullt arbeid for svømmesporten. Klubben driver helårstrening fra Gamlingen med godt frammøte. SSC er inne i et generasjonsskifte og får ingen seniorvinnere i Vestlandsmesterskapet, men vinner fortsatt de fleste øvelsene i kretsmesterskapet. John Inge Eklund imponerer i gutteklassen og blir kåret til den mest framgangsrike guttesvømmer i 1957. SSC vinner igjen pokalkampen. Ny rekorddeltakelse i skolesvømmestevnet.

1959
SSC arrangerer Vestlandsmesterskapet med stor deltakelse og mye publikum. Klubben tar tilbake Vestlandsrekorden på 4 x 100 m fri og 4 x 50 m fri, med sin seier i 100 m frisvømming blir Bernt Andersen klubbens eneste individuelle mester. KM avvikles i to avdelinger i Sandnes og Sauda. Hvor SSC tar en rekke førsteplasser på herresiden. Ny rekorddeltakelse og mye publikum under skolesvømmestevnet.

1960
50 års jubileum. Stavanger Vannpoloklubb går inn i Stavanger Svømme Club, klubbens lover revideres. Alfred Fredriksens treningsopplegg får omtale i NRK. SSC blir nr. 2 i 4 x 200 fri i Norgesmesterskapet, på laget svømmer Thor Thorstensen, Lars Norgren, Bernt Andersen og John Inge Eklund. Eklund deltar i treningsleir for landets beste juniorsvømmere, og vinner også to øvelser i Vestlandsmesterskapet. Det settes en rekke Vestlands- og kretsrekorder både individuelt og i lagsvømming. SSC dominerer igjen kretsmesterskapene. Jubileumstevnet arrangeres på stiftelsesdagen, med inviterte gjester fra vennskapsbyene og den norske eliten. Under strålende værforhold og med mye publikum settes det både norske, regionale og kretsrekorder. På jubileumsfesten mottar Enok Rasmussen og Lars E. Marvik NSF’s diplom for fortjenestefullt arbeid for svømmesporten.

1961
Hele styret skiftes ut. En ny sterk sportslig sesong, men klubben mangler fortsatt både kvinne og jentesvømmere. Nytt suksessfullt internasjonalt stevne på Gamlingen i regi av SSC. Ingen medaljer i de norske mesterskapene, men tre gullmedaljer til John Inge Eklund i Vestlandsmesterskapet. Flere førsteplasser i kretsmesterskapet, både i enkeltøvelser og i lagsvømming. John Inge Eklund setter fire Vestlandsrekorder. KSK vinner pokalkampen foran SSLK og SSC.

1962
Stavanger Svømmestadion selges til Stavanger kommune. Forbundstrener Henrik Mol gjester Stavanger.  John Inge Eklund deltar i flere utenbys treningsleirer og landslagssamlinger. Brith Dirdal og John Inge Eklund oppnår finaleplasser i NM. John Inge Eklund, Brith Dirdal og Rolf Angell-Olsen (stup) blir klubbens Vestlandsmestre. SSC vinner 10 av 13 øvelser i KM. John Inge Eklund og Egil Thorstensen setter nye Vestlands- og kretsrekorder. John Inge Eklund slår hele Norgeseliten på 100 m fri i Kristiansand. SSC vinner pokalkampen.

1963
Alfred Fredriksen og Olav Eklund er fortsatt klubbens hovedtrenere. Svømmekurs for voksne i samarbeid med Fritidsundervisningen og svømmeopplæring for barn etter opplegg fra Barnas Svømmeskoler tas opp på klubbprogrammet. Det arrangeres treningsleir i Aalborg. Finaleplasser i NM til Brith Dirdal, John Inge Eklund, Egil Thorstensen og Fred Roland. SSC arrangerer Vestlandsmesterskapet med nye titler til John Inge Eklund. Mange kretsmesterskap både på herre- og damesiden. Det settes en rekke kretsrekorder både på 50 m og 25 m bane. Etter uoverensstemmelser med skolemyndighetene utgår skolesvømmestevnet.

1964
Brith Dirdals gjennombruddsesong med deltakelse både i Nordisk juniormesterskap og juniorlandskamp mot Danmark. Hun blir nr. 2 på 400 m fri i langbane NM, og setter norske rekorder både på 200 m fri og 800 m fri. Brith blir også klubbens eneste Vestlandsmester, og innehar samtlige kretsrekorder i friøvelsene. SSC tar flere kretsmesterskap både i herre/gutte og dame/jenteklassene. Nytt internasjonalt stevne i regi av SSC, hvor det settes både nordiske og norske rekorder. Skolesvømmestevnet avvikles med rekorddeltakelse.

1965
Ny sterk svømmesesong for SSC med norske mesterskap, norske rekorder og landslagsdeltakelse. SSC drar på treningsleir til Bjerringbo, Danmark. Etter medaljer og finaleplasser i kortbane NM, blir Brith Dirdal forgrunnsfigur i langbane NM, med gullmedaljer og norske rekorder på 800 m fri og 400 m fri, samt norsk rekord på 200 m fri. Egil Thorstensen er klubbens andre medaljevinner. I Vestlandsmesterskapet under strålende forhold i SSC regi, blir Brith Dirdal klubbens eneste mester, SSC tar til gjengjeld 11 av 15 kretsmesterskap.

1966
En mindre god sesong, med stagnasjon hos klubbens eldste svømmere. Det registreres imidlertid stor framgang både i jente- og gutteklassene. Årets treningslei går til Øvre Årdal. Brith Dirdal er fortsatt klubbens frontfigur, men det blir ingen gullmedaljer i Norgesmesterskapene. SSC tar 9 av 13 kretsmesterskap. Det settes 6 kretsrekorder.

1967
Revheim skoles svømmehall åpnes, SSC starter opp svømmeskole for barn ledet av Else Marie og Åge Fredriksen. Treningsleiren legges til Velbert, Vest-Tyskland. SSC får ingen Vestlandsmestre, men erobrer 16 av 23 kretsmesterskap. Det settes tre nye kretsrekorder, SSC innehar nå 22 av 29 kretsrekorder. Klubben arrangerer dansetilstelninger i Atlantic Hall.

1968
Uro i klubben, den valgte leder trekker seg midt i sesongen. Det etableres foreldrelag, klubbavisen Blekkspruten utkommer igjen. Det drives svømmeopplæring på Gamlingen og Revheim/ St. Svithun skoler. Ny treningsleir i Øvre Årdal, i tillegg til treningsleirer på Bryne og på Gamlingen i samarbeid med svømmekretsen. SSC vinner klubbkampen mot Velbert SV. Tone Gundersen vinner 100 m fri i UM, og blir klubbens eneste nasjonale/regionale mester.  SSC dominerer fortsatt kretsmesterskapene, og innehar 28 av 34 kretsrekorder.

1969
Auglend skoles svømmehall åpnes, SSC starter opp svømmeopplæring/svømmetrening. 295 elever gjennomgår klubbens opplæringskurs. Ny treningsleir til Velbert med innlagte stevner. Klubben er på representert i alle norske mesterskap, uten å oppnå topp-plasseringer. Jarl Henning Aareskjold blir trippelmester i Vestlandsmesterskapet, og setter to nye kretsrekorder. Han innehar fem kretsrekorder, Mette Dagsland to. SSC tar 7 førsteplasser i junior KM, og 10 av 12 mulige individuelle øvelser i senior KM. Klubbavisen Blekkspruten utkommer med 4 nummer.

Skolesvømmestevne i Gamlingen 29.08.1970. Foto: Rogalands Avis/Stavanger Byarkiv

1970
Et urolig årsmøte hvor stemmerettsalderen senkes til 16 år. SSC arrangerer 10 stevner, og deltar både i Norgesmesterskapene og Vestlandsmesterskapet. Jarl Henning Aareskjold blir klubbenes eneste Vestlandsmester, SSC tar18 kretsmesterskap for senior og 14 i klasse junior. Klubben setter 17 nye kretsrekorder med Jarl Henning Aareskjold og Mette Dagsland som mestvinnende. På 60 års jubileumsfesten, utnevnes Enok Rasmussen og Lars Fosse til nye æresmedlemmer, Alfred Fredriksen tildeles klubbens hederstegn.

1971
Indre konflikter i klubben. Stavanger Vannpoloklubb blir igjen egen svømmeklubb. Hetlandshallen og Stavanger Svømmehall åpnes. Stavangerklubbene klager på tildelte treningstider og oppretter egen svømmealliansen. Greger Egseth ansettes som hovedtrener. SSC arrangerer stedsfinale til svømme UM i Hetlandshallen, og NM i svømming og stup for junior i Stavanger Svømmehall. Det inngås samarbeidsavtale med Stavanger Sparekasse om skolesvømmestevnene. Klubben deltar både i senior og junior NM, uten å oppnå finaleplasser.

1972
En mindre god sesong. Per Arne Pedersen ansettes som hovedtrener, men erstattes midt i sesongen av Olav Eklund. Det drives fortsatt svømmeopplæring både for voksne og barn. SSC har svømmere på eksterne treningsleirer både innenlands og utenlands, og deltar i kortbane og langbane NM, uten å oppnå medaljeplasseringer.  Klubben erobrer en bronsemedalje under Vestlandsmesterskapet, men tar 16 medaljer i kretsmesterskapene.

1973
Årsmøtet diskuterer videre satsing på vannpolo. Rolf Eriksen/John Pedersen er klubbens hovedtrener. Det arrangeres to ukers treningsleir i Skive, Danmark. 487 elever gjennomgår klubbens svømmeopplæringsvirksomhet. SSC erobrer igjen Vestlandsmesterskap, i tillegg til en rekke KM medaljer, men når ikke opp blant de beste i UM og NM finalene. Vannpololaget blir nr. 3 i NM.

1974
Det er igjen aktivitet på stupfronten, vannpologruppa vitaliseres etter tilsig av mange nye medlemmer. Det opprettes underutvalg for stup og vannpolo. Svømmegruppa avvikler treningsleir i Fredrikstad.  Øyvind Eriksen tar medalje i junior NM, er også mestvinnende i Vestlandsmesterskapet med flere nye kretsrekorder. Han deltar i juniorlandskamp mot Danmark. Lars Erik Wathne vinner i UM på ny klasserekord. Vannpololaget blir nr. 3 i NM utendørs på Gamlingen. Det er fortsatt stor virksomhet i svømmeskolen.

1975
Årsmøtet vedtar ny klubbstruktur med hovedstyre og undergrupper. 65 årsjubileet markeres med stilig jubileumsfest. Det drives opplæring både i svømming, stup, vannpolo og synkron, 269 elever gjennomgår kursene. Stupgruppa arrangerer NM for juniors. Øyvind Eriksen er klubbens forgrunnsfigur med en rekke medaljer både i Norgesmesterskapene og Vestlandsmesterskapet, og setter igjen nye kretsrekorder. Vannpololaget tar bronsemedalje i utendørs NM.

1976
SSC tar medaljer i norske mesterskap både i svømming, stup og vannpolo. SSC’s herrelag i svømming setter norske rekorder både på 4 x 100 m og 4 x 200 m fri. Nye NM medaljer til Øyvind Eriksen, som i tillegg blir Vestlandsmester og vinner 5 øvelser i KM. 8 svømmere kvalifiserer seg for UM finalene i svømming, og tar flere medaljer. Svein Berglia tar medalje i stup NM, blir Vestlandsmester og deltar i både nordisk mesterskap og junior EM. SSC’s juniorlag blir norsk mester i vannpolo med dette mannskapet: Tor Arne Hestholm, Christian Møllerop, Idar Lindanger, Tom Eide, Bjørn Boye Pettersen, Erik Thomsen, Knut Jensen, Geir Olsen, Ola Brattelid, Edvard Brattelid, Trond Vatsvåg. Ola Brattelid, Christian Møllerop, Geir Olsen, Magnus Florvaag og Rolf Eriksen får representasjonsoppgaver på vannpololandslag.

1977
SSC har nå 566 medlemmer. Svømmegruppa arrangerer NM kortbane, og vinner 4 x 100 m og 4 x 200 m fri på nye norske rekorder. Øyvind Eriksen, Thor Magne Larsen, Odd Gunnar Alterhaug og Knut Ivar Olsen er rekordsettere. Nye medaljer i UM finalene i svømming. Svein Berglia blir norsk juniormester i stup. Vannpologruppa sliter med manglende hallkapasitet, men blir norsk cupmester og tar sølvmedaljer i vannpoloserien. De norske mestrene er Ola Brattelid, Edvard Brattelid, Finn Otto Engebrethsen, Rolf Eriksen, Øyvind Eriksen, Magnus Florvaag, Jimmy Entwistle, Christian Møllerop, Geir Olsen, Bjørn Boye Pettersen, Joachim Szaszkewics, Erik Thomsen.

1978
Klubbens lover revideres, årskontingenten fastsettes til kr. 200,- for barn og 220,- for voksne. Nye representasjonsoppgaver for Øyvind Eriksen det norske svømmelandslaget. SSC blir igjen norsk mester på 4 x 100 m fri, laget består av Øyvind Eriksen, Thor Magne Larsen, Knut Ivar Olsen og Reidar Brekke. Øyvind Eriksen setter fem kretsrekorder i svømming. Svein Berglia tar medaljer i stupNM, og deltar sammen med Birger Nilsen og Brit Eritsland i stuplandskamper. Vannpologruppa arrangerer junior NM.

1979
SSC arrangerer landsfinaler både i svømming og stup. Sverre D. Fredriksen ansettes som hovedtrener i svømmegruppa. Barnas svømmeskoler har 171 elever. Nye medaljer til Øyvind Eriksen i de norske svømmemesterskapene, får nye representasjonsoppgaver og setter flere kretsrekorder. Arne Berglia er trener i stupegruppa, Svein Berglia, Ingund Svendsen, Øyvind Gellein, Rolf Dan Tungland og Tove Tjøtta vinner øvelser i landsfinalen. Vannpologruppa blir nr. 3 både i cup- og seriemesterskapet.

1980
Medlemstallet er 572. Årsmøtet vedtar at årsberetninger og regnskap skal følge kalenderåret. SSC arrangerer juniorlandskamp i svømming mellom Norge og Danmark, juniorNM i vannpolo og landsdelskonkurranser i stup. Frank Johnson ansettes som hovedtrener i stup. Asle Ravnås (stup), Geir Olsen, Per Baardsgaard og Stein Erik Risvik(vannpolo) har representasjonsoppgaver. Nye NM medaljer til Øyvind Eriksen i svømming og til vannpololaget for herrer. På 70 års jubileumsfesten utnevnes Einar P. Rasmussen til æresmedlem, Rolf Angell-Olsen får klubbens hederstegn og Norges Svømmeforbunds fortjenestemedalje med diplom.

1981
Stemmerettsalderen senkes til 14 år. Arne Berglia tildeles klubbens hederstegn. Det innledes forhandlinger om felles elitetrening for svømmerne i Stavangerklubbene. SSC arrangerer stupelandskamp og NM i stup. Asle Ravnås og Egil Øxnevad blir juniormestre i stup, Asle Ravnås, Egil Øxnevad, Ingund Svendsen og Ole Johnny Aasen deltar i landskamper i stup, mens Arne Berglia, Svein Berglia og Frank Johnsen tildeles internasjonale lederoppgaver. Geir Olsen og Per Baardsgaard deltar på vannpololandslaget.

1982
Årsmøtet vedtar nytt reglement for hedersbevisninger og medaljer. Norske juniormesterskap i stup til Egil Øxnevad og Ole Johnny Aasen, nye representasjonsoppgaver i stup for Asle Ravnås, Egil Øxnevad, Ole Johnny Aasen og Elisabeth Smith-Solbakken.

1983
Klubben har nå 686 medlemmer. Tastahallen åpnes. Odd Svensen engasjeres som hovedtrener for svømmegruppen. Ingen norske mestre, men representasjonsoppgaver for Ole Johnny Aasen, Silje Larsen, Elisabeth Smith-Solbakken, Unni Torflåt Østbø og Per Baardsgaard.( vannpolo)

1984
Vannpologruppen legges ned. Arne Borgstrøm engasjeres som likestilt hovedtrener i svømmegruppen. Randaberghallen åpnes, stupegruppa medvirker til opprettelse av lokal stupeklubb. Thomas Harlem vinner fire øvelser i Nordsjøstevnet og dominerer også UM – finalene. Ole Johnny Aasen blir både nordisk og norsk juniormester i stup. Ole Johnny Aasen, June Lune, Henning Byberg, Unni Torflåt Østbø, Elisabeth Smith-Solbakken og Mette Kristensen har internasjonale representasjonsoppgaver.

1985
75 årsjubileet markeres med jubileumsfest, jubileumshefte og jubileumsstevne. Brith Dirdal Engan, Øyvind Eriksen, Ole Johnny Aasen, Rose Sandvold, Frank Johnson, Øivind Barkved og Dag Tresselt mottar klubbens hederstegn. SSC har styre- og tillitsverv både i NSF og RSK. SSC premieres for beste innslag i folketoget. Klubbens svømmere er igjen på medaljeplass i norske mesterskap, Thomas Harlem og Erling Jan Høie deltar på juniorlandslaget. SSC blir beste klubb i junior NM i stup, med Ole Johnny Aasen og Elisabeth Smith-Solbakken som norske juniormestre. Stuperne tar også medaljer i seniorklassen og har over halvparten av deltakerne i internasjonale juniormesterskap. Ole Johnny Aasen tar bronsemedaljer i junior VM i USA.

1986
Klubbkontingenten heves til kr. 200,-. Stupegruppa omorganiseres til stuputvalg med ni medlemmer. Unni Torflåt Østbø, Ole Johnny Aasen og Tore Kristensen blir nordiske juniormestre i stup, SSC befester sin posisjon som beste juniorklubb i nordisk sammenheng. Unni Torflåt Østbø og Ole Johnny Aasen blir igjen norske juniormestre og deltar i EM for juniors i Berlin. SSC blir beste klubb i seniorNM i stup. Rita Jostad blir norsk juniormester i svømming. Thomas Harlem tar flere medaljer i samme mesterskap, og tas ut til juniorlandskamp mot Danmark.

1987
SSC arrangerer junior NM i svømming og blir beste klubb i poengsammenheng. Dag Even Tresselt vinner to øvelser, og deltar sammen med Thomas Harlem, Trond Høines og Karl Harald Midtbøe på stafettlagene som vinner alle stafettene på nye norske rekorder. Thomas Harlem setter også ny norsk juniorrekord på 100 m fri. Ole Johnny Aasen blir norsk seniormester i stup, sammen med Unni Torflåt Østbø og Tore Kristensen vinner han også øvelser i juniormesterskapet.  Ole Johnny Aasen deltar i EM senior og sammen med Unni Torflåt Østbø også i EM junior. Ole Johnny Aasen, Unni Torflåt Østbø og Tore Kristensen er på det norske laget i junior VM på Hamar.

1988
Den beste sesong i klubbens historie så langt, med nordiske og norske mesterskap og en rekke norske rekorder. Dag Even Tresselt blir norsk mester på 400 m medley både i senior og juniorklassen, og setter norske juniorrekorder både på 400 m medley og 200 m medley. Det samme gjør Trond Høines på 50 m fri og 100 m butterfly. Guttelaget bestående av Thomas Harlem, Trond Høines, Oluf Bergsvik og Dag Even Tresselt, forsvarer sine stafettmesterskap i juniorklassen både på 4 x 100 m fri og 4 x 200 m fri, herrelaget bestående av Torgeir Ekkje, Thomas Harlem, Trond Høines og Dag Even Tresselt blir i tillegg norske seniormestre på 4 x 100 m fri på ny norsk rekord. Oluf Bergsvik, Trond Høines, Dag Even Tresselt, Thomas Harlem og Torgeir Ekkje er landslagssvømmere, Thomas Harlem og Torgeir Ekkje svømmer på det norske laget som blir nordiske mestre på 4 x 100 m fri. Ole Johnny Aasen blir igjen norsk seniormester i stup, og erobrer i tillegg sammen med Elisabeth Smith-Solbakken og Inger Torflåt Østbø nye mesterskap i juniorklassen. SSC har med 7 stupere i nordisk juniormesterskap, hvorav tre mesterskap går til Ole Johnny Aasen. Ole Johnny Aasen, Arve Sandanger, Kristin Grøsvik, Elisabeth Smith-Solbakken og Unni Torflåt Østbø får nye representasjonsoppgaver, Unni Torflåt Østbø stuper til gullmedalje i en 5 nasjoners stupelandskamp.

1989
SSC har 670 medlemmer, årsmøtet vedtar ny organisasjonsplan. Arne Berglia utnevnes til æresmedlem. Nye seniormesterskap i stup til Ole Johnny Aasen og Unni Torflåt Østbø. SSC arrangerer junior NM i stup, med Unni Torflåt Østbø, Inger Torflåt Østbø og Kristin Grøsvik som norske mestre. Unni Torflåt Østbø blir nr. 3 i junior VM, og deltar sammen med Kristin Grøsvik også i junior EM.  Ole Johnny Aasen og Unni Torflåt Østbø blir også nordiske seniormestre, Inger Torflåt Østbø, Arve Sandanger, Kyrre Løge, Marianne Lilledal og Arvid Sundheim får representasjonsoppgaver. Frank Johnson er landslagstrener. SSC arrangerer UM finalen i svømming. Herrelaget vinner 4 x 100 m fri i langbane NM i svømming med Torgeir Ekkje, Trond Høines, Thomas Harlem og Dag Even Tresselt på vinnerlaget. Trond Høines forbedrer sin norske juniorrekord på 100 m butterfly, Oluf Bergsvik, Thomas Harlem, Trond Høines og Dag Even Tresselt setter i tillegg norske juniorrekorder i samtlige lagsvømminger.

1990
80 års jubileet markeres med arrangement i Stavanger Svømmehall, klubbens lovverk revideres. Ole Johnny Aasen erobrer klubbens første kongepokal, og tar sammen med Unni Torflåt Østbø til sammen sju gullmedaljer i seniormesterskapsammenheng. Inger Torflåt Østbø og Kristin Grøsvik blir norske juniormestre i stup. De deltar også i både junior EM og junior nordisk, hvor Kristin Grøsvik blir nordisk mester. Treningssamarbeid på elitenivå i svømming gjennom Team Stavanger etableres. Det inngås samtidig treningsfellesskap med Frisinn. SSC arrangerer NM kortbane sammen med Madla, og blir nr. 2 i klubbsammenheng. Geir Andersen tar 3 gullmedaljer, herrelaget vinner både 4 x 200 m fri og 4 x 100 medley, og setter ny norsk rekord i medleystafetten. Geir Andersens seier på 400 m medley blir klubbenes eneste seier i langbane NM. Geir Andersen, Thomas Harlem og Trond Høines representerer Norge i 8 nasjoner og E – cup. Trond Høines setter norsk rekord på 200 m butterfly og tas ut til VM i Perth.

1991
Det er konflikt i svømmegruppen mellom styret og klubbtrenerne knyttet til organiseringen av Team Stavanger. Ekstraordinært årsmøte vedtar å videreføre samarbeidet i Team Stavanger, svømmesjef og samtlige klubbtrenere legger ned sine verv. Geir Andersen, Trond Høines og Øystein Andresen tar individuelle gullmedaljer i Norgesmesterskapene, i tillegg vinner herrelaget 4 x 200 m fri på ny norsk rekord. På laget svømmer Torgeir Ekkje, Dag Even Tresselt, Trond Høines og Geir Andersen. Ole Johnny Aasen og Trond Høines deltar i VM i Perth, de blir også sammen med Inger Torflåt Østbø tatt ut til EM i Athen. Ole Johnny Aasen og Inger Torflåt Østbø blir nordiske mestre i Finland, mens Inger Torflåt Østbø, Kristin Grøsvik og Arve Sandanger deltar i junior EM og VM. SSC arrangerer NM i stup, med dobbeltseirer til Ole Johnny Aasen og Inger Torflåt Østbø. Nytt seniormesterskap i stup til Kristin Grøsvik på Hamar, mens Arve Sandanger og Kristin Grøsvik blir trippelmestre i juniorNM.

1992
Stupegruppas dårlige treningsforhold vekker bekymring. Kristin Grøsvik deltar i EM for junior, og blir også nordisk juniormester. I tillegg blir hun norsk mester både i senior og juniorklassen, andre juniormestre er Inger Torflåt Østbø, Susanne Johnson og Arvid Sundheim. Med referanse til deltakelsen i Team Stavanger, melder svømmegruppa om kraftig sportslig tilbakegang. Trond Høines blir klubbens første olympier, og deltar også i 8- nasjoners og E – cup. Geir Andersen og Trond Høines tar klubbens eneste gullmedaljer i de norske mesterskapene. Arne Borgstrøm tar 3 gullmedaljer i NM Masters, i tillegg vinner SSC to lagsvømminger.  Arne Borgstrøm setter Europarekord på 1500 m fri og på 400 m fri, og norsk rekord på 100 m medley. Banchory Beavers vinner klubbkampen mot SSC.

1993
NIF godkjenner klubbens reviderte lovverk. Dag Tresselt utnevnes til æresmedlem, klubbens hederstegn tildeles Arthur Abrahamsen, Bente Grødem Johnson, Ståle Rugland og Odd Svensen. Svømmegruppa er i god gjenge, mens stupegruppa får det vanskelig når Frank og Bente Johnson etablerer egen stupeklubb på Sola. Kristin Grøsvik, Ole Johnny Aasen og Inger Torflåt Østbø blir norske seniormestre i stup, mens Kristin Grøsvik, Arve Sandanger og Arvid Sundheim blir norske juniormestre. I tillegg til nordiske mesterskap, oppnår Kristin Grøsvik topp 10 plasseringer både i EM for senior, VM for junior og EM for junior. Ole Johnny Aasen deltar også i EM.  Trond Høines og Øystein Jurg Andresen blir norske seniormestre i svømming, i 50 m fri på langbane tar SSC de tre første plassene. Åge Olsen vinner 200 m bryst i junior NM. SSC tar 6 gullmedaljer i NM Masters, Arne Borgstrøm forbedrer sin Europarekord på 1500 m fri, Torgeir Ekkje setter norsk rekord på 100 m fri. Banchory Beavers vinner igjen klubbkampen.

1994
Medlemstallet er nå 518. Svømmegruppa er utmeldt av Team Stavanger, mens stupegruppa er inne i en konsolideringsfase. Ole Johnny Aasen deltar i VM i Roma, og blir norsk mester både i Stavanger og på Hamar. I kortbane NM blir det igjen tredobbelt til SSC på 50 m fri med Torgeir Ekkje som gullvinner. Herrelaget vinner også 4 x 100 m fri, her svømmer Torgeir Ekkje, Øystein Jurg Andresen, Bjarte Flattum og Trond Høines. I NM Masters i Stavanger setter Arne Borgstrøm ny verdensrekord på 1500 m fri og ny europarekord på 800 m fri. Torgeir Ekkje er klassevinner både på 50m fri og 100 m fri, SSC vinner også 4 x 50 m fri.

1995
SSC har nå 687 medlemmer. Klubbens hederstegn tildeles Pål Sanner og Rune Andersen. Ole Johnny Aasen vinner alle øvelsene i stup NM. I Nordisk Open for masters, setter SSC nordiske rekorder på 4 x 50 m medley og 4 x 50 m fri.

1996
SSC arrangerer NM i svømming og setter gjennom prosjekt 95 norsk rekord på 4 x 100 m fri med tiden 3.23,02. På laget svømmer Vidar Staveland, Bjarte Flattum, Sigve Nilsen og Torgeir Ekkje. Sigve Nilsen tar gullmedalje på 50 m fri på langbane. Ole Johnny Aasen blir igjen norsk mester i stup og kåres til mesterskapets beste stuper.

1997
Årsmøtet vedtar ny fordelingsnøkkel av de kommunale tilskudd og gruppevis innkreving av medlemskontingent. Klubbens hederstegn tildeles Åshild Eltervåg og Arne Borgstrøm. Stupegruppa danner egen klubb – Stavanger Stupe Club etter omforent avtale med svømmegruppen. Stavanger Svømme Club har nå kun svømmegruppe.

1998
Medlemstallet er 403. Årsmøtet godkjenner endelig deling av SSC. Forsøk på avtale med Madla om felles elitesatsing strander. Lise Fadnes blir norsk seniormester på 50 m fri i NMlangbane og vinner samme øvelse i juniormesterskapet, Erlend Søreide blir juniormester på 1500 m fri. Begge tas ut til nordisk juniormesterskap hvor Lise Fadnes blir nr. 3 på 50 m fri. SSC vinner klubbkampen mot Banchory Beavers

1999
Kyrre Bjørn Larsen tildeles klubbens hederstegn. Erlend Søreide blir nordisk juniormester på 200 m bryst, Lise Fadnes deltar på 50 m fri i EM for juniors. Lise Fadnes blir norsk mester på 50 m fri i kortbane NM, og blir norsk mester på 100 m fri for seniors og 50 m fri for junior i langbane NM. Celin Trana vinner 800 m fri i begge klassene. I junior NM blir Lise Fadnes dobbeltmester på 50 m fri og 100 m fri, jentelagene vinner både 4 x 100 m fri og 4 x 200 m fri.  Lise Fadnes, Henriette Martinsen, Celin Trana og Hanne C. Fiskå svømmer på mesterlagene. Det settes 97 klubbrekorder.

2000
SSC er 90 år med junior NM i egen regi som sesongens hovedmål. SSC blir mesterskapets beste klubb. Lise Fadnes vinner 50 m fri og 100 m fri, Erlend Søreide 200 m bryst, mens guttelagene tar førsteplassen både 4 x 100 m fri og 4 x 200 m fri.  På mesterlagene svømmer Michael Calder, Øyvind Mossige, Joachim Fredriksen, Erlend Søreide og Bjørnar Ellefsen. Bjørnar Ellefsen og Joachim Fredriksen tas ut til junior nordisk, Erlend Søreide til EM for juniors. SSC vinner Rogalandscupen for første gang.

2001
Medlemstallet er nå 534. Regnskapet viser et overskudd på kr. 145.000,-. Ivar Fett tildeles klubbens hederstegn. Sola, Randaberg, Klepp, Riska og Sandnes inviteres til deltakelse i treningssamarbeid under fellesbetegnelsen Nordsjøsvømmerne. Lise Fadnes blir norsk senior og juniormester på 50 m fri. Jan Erik Borsheim tas ut på juniorlandslaget.

2002
Lise Fadnes og Aud Fiskå tildeles klubbens hederstegn. SSC arrangerer kortbane NM. Glenn Cudmore ansettes som hovedtrener etter Arne Borgstrøm. Siri Hamre blir juniormester på 200 m butterfly.

2003
Arne Borgstrøm utnevnes til æresmedlem, Monica Danielsen tildeles klubbens hederstegn. Klubben omorganiseres både sportslig og organisatorisk. Forsøk på etablering av treningssamarbeid med Madla mislykkes igjen. Henriette Martinsen blir norsk juniormester på 50 m og 100 m bryst. Alvilde Morken, Henriette Martinsen, Rebecca Calder og Elisabeth Langvik vinner 4 x 200 m fri.

2004
Ole Mossige og Terje Fadnes tildeles klubbens hederstegn. Det nedsettes økonomiutvalg og strategiutvalg. Thomas Ole Fadnes vinner 50 m fri i juniorklassen både i kortbane- og langbane NM. Alvilde Morken og Thomas Ole Fadnes tas ut på juniorlandslaget.

2005
Kjell Skiftun tildeles klubbens hederstegn. I junior NM i Stavanger blir Thomas Ole Fadnes norsk mester på 50 m butterfly, 50 m fri og 100 m fri, og setter norske juniorrekorder både på 50 m fri og 100 m fri. Thomas Ole Fadnes deltar i junior EM i Berlin, og setter norsk juniorrekord på 50 m fri langbane.

2006
Medlemsantallet er nå 659. Regnskapet passerer en mill. kroner i omsetning, årsoverskuddet er på kr. 171.000,-. Thomas Ole Fadnes tildeles klubbens hederstegn. 10 – 15 svømmere melder overgang fra Madla. Lars Andre Tolås blir norsk juniormester på 200 m rygg, og setter i tillegg norsk juniorrekord på 100 m rygg.

2007
Christin Svensen overtar som leder midt i sesongen. Morten Falck og Hilde Nygård tildeles klubbens hederstegn. SSC får kommunale midler til barne- og ungdomssekretær, og blir pilotlubb i NSF kurset ”Idrett og Ledelse.” Stavanger kommune og Idrettsrådet konsulteres vedr. Svømmealliansens forfordeling av treningstider. Det settes 131 klubbrekorder. Lars Andre Tolås blir norsk seniormester på 200 m rygg, og norsk juniormester både på 100 m rygg og 200 m rygg, og setter norske juniorrekorder både 50 m rygg og 200 m rygg. SSC tar 5 gull, 2 sølv og 6 bronsemedaljer i Årsklassemesterskapet, og blir beste klubb i junior NM/UM. Jørn Nygård blir trippelmester i juniorklassen med gullmedaljer både på 200 m fri, 800 m fri og 1500 m fri. Christian Juvik vinner 100 m og 200 m butterfly, Hans Østerdal 400 m medley. I tillegg vinner guttelagene alle stafettene. Jørn Nygård, Hans Østerdal og Christian Juvik tas ut på juniorlandslaget.

2008
God sportslig sesong, men store utfordringer både på trenersiden og til stengte skolehaller. Via 10 gratis svømmekurs gjennom Gjensidigestiftelsen, gjøres regnskapet opp med et overskudd på kr. 225.000,-. Svømmealliansen omorganiseres og det innføres nye vedtekter. Kasper Mikkelsen ansettes som ny hovedtrener etter Glenn Cudmore. SSC blir igjen beste klubb både i Årsklassemønstringen og UM. Ingrid Bergslid og Emilie Knutsen Hegdal er årsklasseklassevinnere, mens Hans Østerdal, Christian Juvik er klassevinnere i UM. Thomas Ole Fadnes blir norsk mester på 50 m fri, mens Jørn Nygård blir juniormester både på 200 m fri og 400 m fri. Hans Østerdal, Christian Juvik og Jørn Nygård er fortsatt med på juniorlandslaget, Jørn Nygård blir nr. 2 på 1500 m fri i Nordisk juniormesterskap.

2009
Sebastian Marko-Varga ansettes som ny hovedtrener, Monica Martinsen som assistenttrener og klubb- og kursadministrator og Pontus Thente som K2 trener. SSC starter svømmekurs for barn med spesielle behov, og deltar i Stavanger kommunes jentesatsingsprogram. SSC vurderer fortsatt sitt medlemskap i Svømmealliansen. SSC arrangerer Årsklassemønstringen, hvor Fredrik Knutsen Hegdal vinner både 400 m fri og 100 m butterfly. I junior NM vinner Jørn Nygård 800 m fri, mens Fredrik Knutsen Hegdal blir stevnets forgrunnsfigur med 5 førsteplasser i yngste juniorklasse.  Henriette Martinsen deltar i kortbane EM. Jørn Nygård kvalifiserer seg for det norske seniorlandslaget, og deltar i EM for juniors og i Nordisk mesterskap for junior, hvor han svømmer inn til medaljer både i lagsvømming og individuelt.

2010
SSC er 100 år og arrangerer kortbane NM og stilig jubileumsfest. Arthur Abrahamsen, Alfred D. Fredriksen og Odd Svensen utnevnes til æresmedlemmer. Ida Marko-Varga og Thomas Ole Fadnes blir dobbeltmestre i Stavanger Svømmehall, i tillegg svømmer kvinnelaget inn til to nye gullmedaljer. Ida Marko-Varga, Henriette Martinsen, Nicole Næsheim, Caroline Marki Mork og Ane Nygård svømmer på mesterlagene. I langbane NM går Thomas Ole Fadnes til topps på 50 m fri, SSC vinner også 4 x 100 m fri med Thomas Ole Fadnes, Jørn Nygård, Hans Østerdal og Fredrik Knutsen Hegdal på mesterlaget. Jørn Nygård blir norsk juniormester på 200 m fri, SSC vinner også 4 x 100 m fri i juniorklassen med Jørn Nygård, Hans Østerdal, Henning S. Pryde og Fredrik Knutsen Hegdal på laget. Jørn Nygård topper 800 m fri i junior NM/UM, han svømmer også på vinnerlaget på 4 x 100 m fri sammen med Hans Østerdal, Fredrik Knutsen Hegdal og Per Øystein Turøy. UM laget bestående av Ole Ravndal Skjølingstad, Alexander Marki Mork, Anders Lindanger og Ole Morten Turøy vinner i tillegg 4 x 50 m fri. Fredrik Knutsen Hegdal deltar på Nordisk junior mesterskap i København. Thomas Ole Fadnes og Henriette Brekke deltar i kortbane EM i Eindhoven og kortbane VM i Dubai, Ida Marko-Varga er klubbens tredje deltaker i kortbane VM. Sebastian Marko-Varga får representasjonsoppgaver for det norske seniorlandslaget.

2011
Medlemstallet på 1095 er historisk. Christin Svensen blir gjenvalgt på årsmøtet, som også vedtar ny lov for klubben. SSC gjennomfører sitt beste kortbaneNM noensinne og ender opp som 3 beste klubb med 8 gull, 7 sølv og 1 bronsemedalje. Ida Marko-Varga blir stevnets mestvinnende med 5 gull, 2 sølv og 1 bronsemedalje. I tillegg vinner damelaget tre stafetter. På vinnerlagene svømmer Ida Marko-Varga, Henriette Martinsen, Henriette Brekke, Ane Nygård og Emilie Knutsen Hegdal. Andre medaljevinnere er Henriette Brekke(3 sølv og 1 bronse), Jørn Nygård(2 sølv og 1 bronse), Henriette Martinsen (1 sølv). I Langbane NM blir det ingen gullmedaljer i seniorklassen, men Henriette Brekke tar 1 sølv og 2 bronsemedaljer, Jørn Nygård 1 sølvmedalje.

I juniorklassen blir SSC nr. 5 blant klubbene og nr. 4 i medaljesammenheng. Fredrik Knutsen Hegdal vinner tre øvelser, samt en bronsemedalje. Jørn Nygård tar en sølv og en bronsemedalje. I tillegg vinner SSC to herrestafetter. På vinnerlagene svømmer Fredrik Knutsen Hegdal, Per Øystein Turøy, Alexander Marki Mork, Trond Vasslag og Jørn Nygård.
I UM/JRNM i Trondheim tar SSC ingen medaljer i UM klassen, mens Jørn Nygård tar en sølv og to bronsemedaljer. I tillegg blir det sølvmedalje til Fredrik Knutsen Hegdal.

2012
Christin Svensen er fortsatt leder, medlemstallet er nå 1225. Mika Kekalainen ansettes midt i sesongen som ny hovedtrener, i tillegg ansettes som elitetrener. Henriette Brekke og Ida Marko-Varga har representert sine respektive hjemland i internasjonale mesterskap. Begge jakter OL-krav med Henriettes 4 og 6 plass på hhv 50 og 100 m bryst som årets høydepunkt. SSC vinner medaljestatistikken under kortbaneNM i Drammen, med 10 gull, 8 sølv og 2 bronsemedaljer. Ida Marko-Varga er stevnets forgrunnsfigur med sine 6 gull og 5 sølvmedaljer. Henriette Brekkes medaljefangst er 1 gull, 1 sølv og 1 bronsemedalje. Dessuten får Fredrik Knutsen Hegdal et sølv og en bronsemedalje. Kvinnelagene vinner i tillegg tre stafetter, samt en sølvmedalje. På vinnerlagene svømmer Ida Marko-Varga, Henriette Brekke, Ane Nygård, Emilie Knutsen Hegdal og Ingeborg Jørmeland.

Henriette Brekke blir klubbenes eneste mester i langbane NM med sin seier på 50 m fri, i tillegg erobrer hun to sølvmedaljer, I tillegg blir det sølvmedalje til Fredrik Knutsen Hegdal og bronsemedalje til Jørn Nygård. I juniorklassen blir SSC nr. 8, med to gullmedaljer og en bronsemedalje til Fredrik Knutsen Hegdal, det blir også en bronsemedalje på ett guttelag. Samme plassering får ett guttelag i UM klassen i UM/NMjr.

2013
SSC har nå 1342 medlemmer, Christin Svensen er fortsatt klubbens leder. Rent sportslig er klubben i et generasjonsskifte, men tilveksten bakfra er stor, og det settes stadig nye klubbrekorder. Stavanger Aftenblad kårer SSC til Aller Beste Klubb i regionen, Thomas Hjers ansettes som daglig leder. SSC er arrangør av kortbaneNM. Henriette Brekke er fortsatt klubbenes sterkeste kort med representasjon både i EM og VM. Hun tar tre førsteplasser i kortbaneNM på hjemmebane, mens det blir en gull og to bronsemedaljer i langbaneNM.

2014
Øyvind Sigvaldsen velges til ny leder. Årsmøtet vedtar ny lov for SSC. Christin Svensen utnevnt til æresmedlem. Medlemstallet er nå. 1369. Klubben disponerer 17 dommere. Høy aktivitet både sportslig og driftsmessig i en sesong med fokus på både talentutvikling og breddetiltak. Stor aktivitet i Svømmeskolen med mange nye kurstilbud, herunder for barn med spesielle behov. Samuli Alto ny hovedtrener. 20 svømmere i LÅMØ Vest, Emily Lane nr. 2 i Årsklassemesterskapet. Henriette Brekke vinner 100 medley i kortbane NM, og blir nr. 2 i 50 m bryst.

2015
Styret med Øyvind Sigvaldsen i spissen legger fram ett overskudd stort kr. 887.513. Årsmøtet vedtar at klubben skal ansette ny daglig leder. Kjell Skiftun utnevnes til æresmedlem. SSC er inne i ett generasjonsskifte, men mange talenter er på vei opp. Styret har innledet samtaler med Madla Svømmeklubb med tanke på sammenslåing med Madla Svømmeklubb. Svømmeskolen har gjennomført 120 kurs/tiltak med til sammen 1873 elever, hvorav 60 er i løpet av året overført til konkurranseavdelingen. Et aktivt foreldrelag har gjennomført tiltak både for svømmerne og deres foresatte. Samuli Alto er hovedtrener sammen med 18 øvrige instruktører i konkurransegruppene, som nå er inndelt i NM, K1(ÅM), K2, K3, Sverdfisk gull, sølv og bronse, Hai gull, sølv og bronse samt egen Treningsgruppe. Treningsleirer i Oulu, Landskrona, Torremolinos og Forsand. Gode resultater i Årsklassemesterskapet, ingen medaljer i kortbane og langbaneNM. Medaljer til Emily Lane og Helene Baxter i JRNM/UM.

2016
Øyvind Sigvaldsen fortsetter som leder, Åge Olsen ansettes som daglig leder. Medlemstallet er nå 1815. Nytt stort regnskapsoverskudd kr. 324.569. Årsmøtet vedtar å opprette en egen arbeidsgruppe til å vurdere fordeler og ulemper med tanke på sammenslåing med Madla Svømmeklubb. Klubbens visjon endres til Flest Mulig, Lengst Mulig, Best Mulig. Fortsatt vanskelige treningsforhold i Stavanger kommune, Stavanger Svømmehall stenger 31/12 – 2016 for to års rehabilitering. Thore Gudbrandsen velges som leder av Rogaland Svømmekrets. Svømmeskolen med sine 54 instruktører ordinær kursvirksomhet for 1579 barn og voksne fra 2 år og oppover, hertil kommer 68 intensivkurs med 1150 deltakere, 12 Gjensidigekurs for 180 barn, samt Fiks Ferige Ferie med 112 deltakere. Samuli Alto slutter som hovedtrener i august, Thomas Hjers overtar. Treningsleirer er avviklet i Aberdeen, Hjørring, Callela, Torremolinos og Forsand.
Helene Baxter tar gullmedalje på 200 m bryst i Årsklassemesterskapet. Det blir ingen medaljer til SSC i kortbaneNM, bronsemedalje til Emily Lane i langbaneNM på 400 medley i juniorklassen. Helen Baxter blir nr. 3 på 200 m bryst i juniorNM/UM.

2017
Øyvind Sigvaldsen fortsetter som leder. Klubben har nå 1953 medlemmer. Hallsituasjonen er fortsatt svært krevende, Eiganes skolebasseng ble i tillegg ikke tilgjengelig for en lengre periode. Bassenget på First Hotel Alstor med leid som delvis kompensasjon. Foreldrelaget er fortsatt svært aktivt med ulike tiltak gjennom hele året. Svømmeskolen med sine 45 instruktører gjennomfører ulike kurs og tiltak med til sammen 2373 elever, hvorav 50 fikk tilbud om overføring til konkurransegruppene. Hertil kommer kurs for 914 barnehagebarn. Jonas Prestmo ansettes som ny hovedtrener. Arthur Abrahamsen mottar kongens fortjenestemedalje for sin innsats som ildsjel for klubben i nesten 40år. Det har vært avviklet treningsleirer både innenlands og utenlands, nytt av året var egen oppstartsleir i Hundvåg Svømmehall i august. I Årsklassemesterskapet tar Stian Pettersen sølvmedalje på 200 m rygg, mens det ble bronsemedaljer til Simon Slettevold både på 200 m rygg og 200 m medley. SSC fikk ingen medaljer hverken i hverken kortbaneNM eller langbaneNM. I juniorNM/UM tok Sebastian Thorsen på 200 m bryst i UM, mens Helen Baxter ble nr. 3 på 200 m bryst i juniorklassen. Andreas Sigvaldsen satt hele 3 nye norske rekorder for 11års klassen (400 fri, 100 rygg og 50 butterfly) under LÅMØ Vest i Førde.

2018
Årsmøtet vedtar med 64 mot 17 stemmer å slå seg sammen med Madla Svømmeklubb. Den nye klubben har nå nesten 4000 medlemmer og blir med dette Norges desidert største svømmeklubb og Rogalands største idrettslag. Øyvind Sigvaldsen fortsetter som styreleder og klubben presenterer ett positivt resultat på bunnlinjen. SSK ble beste klubb på UM! Vi toppet poengstatistikken i tillegg til medaljestatistikken. Det ble hele 11 gull, 4 sølv og 1 bronse på UM hvorav Simon Slettevold hamstret størstedelen av medaljene. På Junior NM ble vi 6. beste klubb på poeng og 7. beste på medaljestatistikken. Her tok klubben 1 gull, 2 sølv og 7 bronse. Klubben ble også beste klubb i vest under ÅM, kun slått av Osloklubbene Lambertseter, OI og Speed.  Marthe, Erik og Sarah Louise representerte klubben i Nordisk Mesterskap i Oulu, Finland. Sarah Louise tok sølv i Para-EM i Dublin og Andreas Sigvaldsen satt hele 3 nye norske rekorder (400fri, 200 rygg og 100butterfly) i 12 års klassen under LÅMØ Vest i Bergen. Truls satt norsk juniorrekord på 200 fri under Stockholm Swim Open. SSK satte også norsk seniorrekord på 4X200 cr langbane under sommerens NM. På laget svømte Truls, Erik, Tim og Jens Petter. Erik Giskehaug kvalifiserte seg til seniorlandslaget og Olav Eklund representerte klubben i Ungdoms Nordisk i Riga. Ivar Flaten ble ansatt som ny trener i NM gruppen. SSK har nå 26 dommere. Klubben har også dette året hatt fokus på å videreutvikle talentene samtidig som det har vært arbeidet for å sikre gode tilbud til bredden i klubben. Klubben er inne i et generasjonsskifte som gjorde at den  ved årsskiftet hadde få eldre svømmere, men den har en god base med nye treningstalenter som er på vei opp. Klubben tok over driften av varmtvannsbassenget Nautilus på Eiganes, noe som gir klubben mer forutsigbarhet pga de mange problemer som oppstår i de kommunale opplæringsbassengene. 

2019
Den nye storklubben vedtar ny virksomhetsplan og ny sportslig plan. Disse er veldig detaljerte og setter kurs for hva klubben skal jobbe med de neste 10 årene. Etter sommerferien 2019 ble konkurranseavdelingen delt inn i to “avdelinger”; Konkurranseavdeling (Elite, Jr/Sr, Jr Ung gruppene og Rekruttgruppene) og treningsavdeling (medleygruppene). Klubben ender opp som beste klubb i LÅMØ Vest og nest beste klubb i årsklassemesterskapet. Top 6 sammenlagtplasseringer LÅMØ: Karianne Auestad Kjellsen (6), Silja Vert Mönig (1), Susanne Steinnes (2), Elias Stangeland (4) og Andreas Sigvaldsen (1), Aksel Krüger Larsen (2). Topp 6 sammenlagt ÅM: Silja Ver-Mönig (4), Andreas Sigvaldsen (1), Aksel Krüger Larsen (3). På NM jr endte klubben på 6. plass med 2 gull, 2 sølv og 5 bronse. På NM Sr ble det også 6. plass sammenlagt med 1 sølv og 3 bronse. På NM for Ungdom endte klubben op en 7. plass. Sesongen 2019-2020 hadde klubben tre svømmere på landslaget. Det var Sarah Louise Rung, Erik Gidskehaug og Andreas Sigvaldsen. Erik Gidskehaug deltok på EM kortbane i Glasgow. Marthe Willumsen og Olav Eklund deltok på Nordisk jr. Erik Gidskehaug deltok på Nordisk Sr hvor han tok to sølv og en bronse. Sarah Louise Rung deltok på Nordisk sr. hvor det ble gull på 100 bryst og EM hvor det ble sølv på 100 bryst. Øyvind Sigvaldsen fortsetter som styreleder og resultatet på bunnlinjen ble noe negativt, noe som var forventet pga innkjøp av gratis klubbtøy med nytt klubbnavn og logo til klubbens medlemmer, trenere, instruktører etc. Finn Zachariassen ansettes som elitetrener/sportssjef etter at Niels Jørgen flyttet tilbake til København.