Skolesvømming

Svømme- og livredningsopplæringen er en del av kroppsøvingsfaget og har som mål at eleven blir trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre.

Kompetansemål for svømming og livredning er nedfelt i læreplan for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 4.-, 7.- og 10. trinn.

Stavanger Svømmeklubb leier ut trenere og instruktører til grunnskoler i Stavanger som ønsker å styrke den pedagogiske svømmeundervisningen i skolen.

Kompetansemål

Kompetansemålene viser en progresjon fra å være vanntilvendt til å kunne svømme med varierte teknikker, over og under vann. De viser også progresjon fra å kunne tilkalle hjelpe, berge seg selv og til å kunne utføre livredning i vann.
Kompetansemålene vektlegger også eleven sin forståelse og evne til refleksjon og tenking, gjennom forklaringer og risiko- sikkerhetsvurderinger.

4. trinn

  • Leke og utføre grunnleggende øvelser med vanntilvenning som å dykke, flyte, gli, skape fremdrift, hoppe uti og orientere seg i vann.
  • Være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
  • Ferdes trygt i, ved og på vann og gjøre rede for farene, og tilkalle hjelp.

7. trinn

  • Utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden, under vann, og kunne berge seg selv i vann.
  • Praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann under varierte værforhold.

10. trinn

  • Utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann.
  • Svømme en lengre distanse basert på egen målsetting.
  • Forklare og utføre livberging i vann.
  • Forklare og utføre livbergende førstehjelp.