Lisens | Idrettsskade

ssk_stian_rosnes_olympiatoppen

Informasjon om idrettsskader, lisenser og forsikringer i SSK

Stavanger Svømmeklubb har et tett samarbeid med Stian Rosnes som er idrettsfysioterapeut ved Olympiatoppen Sørvest. Ved evt skade eller idrettsmedisinsk veiledning, ta kontakt med Stian på Stian.Rosnes@olympiatoppen.no evt på mobil 40 20 47 71 så veileder han dere videre. Husk også å melde skaden til Skadetelefonen på 987 02 033 evt via nettet her.

Info om forsikring og startlisens for svømmere i Stavanger Svømmeklubb
Norges Svømmeforbund har avtale med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. NSFs medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens (GE 1B). Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring.

Fullstendige ytelser og vilkår finner du her.

Pris for startlisens svømmeidretter er som følger:
• Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år
• Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter (utøvere 13 år og eldre)

Hvem skal betale startlisens?
De som skal delta på approberte stevner/konkurranser/kamper  betale startlisens (jfr GE1B), men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse startlisens og dermed bli forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen).

Stavanger Svømmeklubb betaler forsikring/startlisens for alle aktive svømmere i klubben hvert år.

Melding av Skade

Fysioterapi