Visjon og verdier

Visjon | Mestring i svømming og i livet

Verdier | Samhold, ambisiøs og svømmeglede

Klubben har utviklet et verdigrunnlag som beskriver selve fundamentet for hvordan vi ønsker å ha det i Stavanger Svømmeklubb, hvordan vi opptrer og hva som kjennetegner klubben.

  • Vi skal være en klubb som våger å sette hårete mål.
  • Vi skal være en klubb som har plass til alle, der vi tar vare på hverandre og gleder oss over hverandres prestasjoner.
  • Vi skal være en klubb som utvikler mestring og svømmeglede hos alle.

Verdiene er forankret i vår virksomhetsplanen, og er en rettesnor for klubbens ledelse, ansatte, medlemmer, foresatte og andre støttepersoner. Verdiene er i tråd med Norges Svømmeforbunds fem verdier: grensesprengende, lekende, ansvarlig, dristig og inkluderende.