Sponsorer og samarbeidspartnere

henriette_brekke

Stavanger Svømmeklubb (SSK) er Norges desidert største og nest eldste svømmeklubb og hadde 100 års jubileum i 2010. Klubben har i dag ca 4000 medlemmer.

SSK har lange tradisjoner i byen vår, og klubben har til hensikt å være en vital bidragsyter til lokalsamfunnet i de neste 100 årene også. Vi har i løpet av de siste årene jobbet i nært samarbeid med Norges Svømmeforbund for å profesjonalisere vår drift og tilbud.

Vi jobber etter tre kjerneverdier Begeistret, Romslig og Ambisiøs. Klubben ble nylig kåret til den Aller Beste Klubben i Stavanger Aftenblad’s leserkåring og vi velger å tro at denne utnevnelsen stemt inn av avisens lesere viser at folk generelt oppfatter at vi står for positive verdier og at vi gir et godt tilbud til våre medlemmer.

Stavanger Svømmeklubb er en komplett svømmeklubb med tilbud fra vanntilvenning, svømmekurs for barn med spesielle behov, svømmeopplæring og elitesatsing for de aller beste.  Vår beste utøvere er i rivende utvikling og svømmer på høyt nivå.

Svømmesporten er en dyr sport å finansiere. De siste årene har det vært en god utvikling av nivået på svømmerne i klubben og med flere elitesvømmere har utgiftene økt betraktelig. I tillegg utdanner og kompenserer klubben per i dag alle sine instruktører og trenere av egne midler. SSK driver primært virksomheten basert på kontingenter, kommunale tilskudd og dugnader. Sponsorinntekter er et viktig bidrag til våre daglige aktiviteter.

Midlene går uavkortet til våre utøvere og er med på å muliggjøre aktiviteter til en overkommelig pris for alle klubbens barn og ungdommer.

Klubbens sponsortilbud omfatter alt fra reklame på badehetter, treningsklær, reklame i svømmehall og på brevark/heatlister.

SSK ønsker seg også flere hovedsponsorer og kan tilby egne skreddersydde pakker for  disse i tillegg til reklame som nevnt tidligere.

Ta kontakt med markedsavdelingen om du arbeider i et firma eller du kjenner til firma som kan være interessert i å støtte SSK enten på e-post eller telefon 51 29 30 60.