Frivillighet og dugnad

LÅMØ Vest 2022 | Ingen stevner uten frivillige dommere
LÅMØ Vest 2022 | Ingen stevner uten frivillige dommere

Å delta i frivillig organisasjonsliv gir mening, fellesskap og kompetanse. Frivillighet har både en egenverdi for enkeltmennesket og en nytteverdi for organisasjonen og samfunnet.

Stavanger Svømmeklubb er på lik linje med alle idrettslag i norsk idrett tuftet på frivillig innsats. Klubben er avhengig av frivillig egeninnsats fra medlemmer og deres foresatte for bl.a. å kunne arrangere stevner/mesterskap, treningsweekender, treningsleirer mv., og for å få inn penger gjennom ulike dugnader, slik at egenandeler/treningsavgifter kan holdes lavest mulig. 

Klubben viser til Norges idrettsforbunds retningslinjer om dugnad hvor det beskrives at klubben ikke kan kreve at noen stiller på dugnad, men dersom få eller ingen hjelper til med «dugnadsarbeid» er alternativet at arbeidet settes bort til noen mot betaling og treningsavgifter/egenandeler økes, eller at arrangementer/aktiviteter avlyses.

Stavanger Svømmeklubb ønsker ikke at medlemmer, og deres foresatte, skal kunne kjøpe seg fri fra dugnad da dette underbygger sosioøkonomisk ulikhet, men heller styrke eierskapet til klubbens og barnas aktiviteter gjennom solidarisk likebehandling – som i praksis innebærer at alle gir litt av sin tid og innsats til organisasjonens felleskap.

Hva er frivillig innsats? 

Det å være frivillig, eller stille på dugnad, betyr at man gjør en innsats uten å få lønn for det. I Stavanger Svømmeklubb betyr det eksempelvis å bidra når vi arrangerer svømmestevner/mesterskap, sitte som tilsynsvakt på skoler, selge lodd eller påta seg et verv som foreldrekontakt eller styremedlem for å nevne noe.

I idrettslagene handler frivillighet om å ta en deltakerrolle. I en slik rolle er enhver bidragsyter med på å skape et tilbud for fellesskapet. En slik rolle gir både rettigheter og forpliktelser, og skiller seg fra en kunderolle der det handler om kjøp av tjenester i et marked.

Hvorfor engasjere deg? 

Det å gjøre en frivillig innsats gir en god følelse fordi man ofte hjelper slik at flere får det bedre, morsommere eller bare fordi man gjør det sammen med andre. Som frivillig i Stavanger Svømmeklubb vil du møte andre engasjerte som er opptatt av de samme tingene som deg. Du blir kjent med idretten, svømmerne, foresatte, trenere og støtteapparat. Du vil kunne lære noe nytt, kunne påvirke hvordan klubben drives og ikke minst treffe nye mennesker.

Alle kan delta som frivillig.

Hva trenger vi din hjelp til?

Vi trenger frivillige til korte og lengre engasjementer.

Lengre engasjementer: verv og utvalgsarbeid

Korte engasjementer: arrangementer

  • Tilsynsvaktordning skole (vakthold) | https://ssk.ivolunteer.com/
  • Konserter (vakthold, salg mv.)
  • Stevner og mesterskap (rigging, rydding, kiosk, dommere, tidtakere, medisinsk, ordonans/kopiering, premieutdeling, mv.) | https://ssk.ivolunteer.com/
  • Reiseledere stevner, treningsweekender og treningsleirer mv.
  • Lotteri
  • Salg