Terminlisten for sportsavdelingen.

Egenandeler for året 2024 vil bli offentliggjort når det endelige budsjettet er vedtatt av styre SENEST MEDIO JANUAR 2024.