Barnehagesvømming

A group of girls are attending a swimming class. One of them is holding onto the side of the pool and laughing while kicking.
A group of girls are attending a swimming class. One of them is holding onto the side of the pool and laughing while kicking.

Gratis svømmeopplæring for barnehagebarn i barnehagens åpningstid!

Stavanger Svømmeklubb har en drøm om et samfunn hvor alle er svømmedyktige og bruker vann aktivt for å oppnå en god folkehelse. Vi har gleden av å tilby gratis svømmeopplæring for barnehagenes 4-6 åringer med midler fra Statsforvalteren i Rogaland.

Vi håper dette er av interesse for så mange barnehager som mulig!

Siden oppstarten i 2015 har Stavanger Svømmeklubb gjennomført gratis svømmeopplæring for tusenvis av barnehagebarn i alderen 4 til 6 år i Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra barnehager og foreldre av barn i barnehagene som har deltatt.

Er din barnehage interessert i å delta i dette prosjektet er det bare å fylle ut skjemaet på denne linken så ordner vi resten.


Et barn kan delta på barnehagesvømming én gang per kalenderår. Barna som har deltatt på kurs i 2023 kan derfor søke om nye midler til opplæring i 2024. Det er imidlertid ikke mulig å søke om midler for de samme barna i samme kalenderår.

Mål
Målet med svømmeundervisning i barnehagene er å gjøre barn tryggere i og ved vann slik at barnas svømmeferdigheter bedres. I dag kan dessverre under halvparten av landets tiåringer svømme! Det er politisk enighet om at dette må styrkes og at undervisning må starte tidligere. August 2015 endret Utdanningsdirektoratet skolens kompetansemål i svømming etter 4., 7. og 10. trinn og barn som er kommet i gang med svømmeopplæring allerede i barnehagen vil ha en stor fordel når en begynner på skolen.

Målgruppe
Barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager født 2018 og 2019 bosatt i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner.

Kurset
Kurset gjennomføres iht. metodikk utarbeidet av Norges Svømmeforbund.

Varighet:
Kurset går over 5-7 uker for å sikre at alle barnehager kan delta, og har en varighet på 40 min pr. kurstime for å sikre optimal læring.

Sted:
Opplæringen skjer i kommunale/private basseng i Stavanger.

Instruktører:
Stavanger Svømmeklubb planlegger og gjennomfører undervisningen med sertifiserte og erfarne instruktører som hele tiden er i bassenget sammen med barna.

Hva kreves av din barnehage?
Transport:
Barnehagen må selv planlegge og betale transport til og fra bassenget i Stavanger.
Det er mulighet for barnehagen å søke om refusjon til transport på inntil kr. 250 pr. barn i kursperioden der transport har vært nødvendig.

Søknadsskjema (trykk her) med kopi av kvitteringer sendes til barnehage@stavangersvommeklubb.no etter avsluttet kursrunde.

  • Søknadsfrist refusjon transportkostnader vår – 30. juni
  • Søknadsfrist refusjon transportkostnader høst – 31. desember

Innkomne søknader etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet.

Bemanning:
Barnehagen må ledsages av minimum 2 personer som er ansvarlige for å hjelpe barna i garderoben og på toalettet.

Opplæring:
I opplæringen legger vi opp til ca. 5 barn pr instruktør. Ideell gruppestørrelse er 15 barn, men vi er fleksible. Har dere flere enn 15 barn kan vi dele dem i to grupper som er i bassenget etter hverandre.

Det er ønskelig at barnehagen stiller med en person i bassenget når gruppestørrelsen overstiger 15 personer og/eller når barnehagen har barn som trenger spesiell tilrettelegging/oppfølging. Har et barn egen assistent i barnehagen må denne være med å hjelpe i bassenget.

Utstyr:
Barna må ha med badedrakt/badebukse, badehette, håndklede, såpe.

Søknadsskjema 2024 | Søknadsfrist 31. desember 2023

1. Søker

2. Registrer antall deltakende barn våren 2024

NB! Et barn kan delta på barnehagesvømming én gang per kalenderår. Barna som har deltatt på kurs forrige år kan dermed delta igjen denne runden. Man kan ikke søke for samme barn både vår og høst samme kalenderår.

3. Registrer antall deltakende barn høsten 2024

4. Ønsket ukedag/tidspunkt og svømmehall for svømmeopplæring

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke alltid klarer å imøtekomme ønsket dag, tid og sted, men prøver så godt det lar seg gjøre. Vennligst oppgi flere alternativer som passer deres barnehage i feltet under (Roaldsøy skolebasseng er stengt f.o.m. 1.12.2023).

5. Tilrettelegging

NB! Barn med egen assistent i barnehagen MÅ ha med seg assistenten i vannet. Barn med kjent vannskrekk må også ha med seg assistent fra barnehagen i vannet.

6. Annet

Har du spørsmål re. utfylling av dette skjemaet eller lurer på andre ting som krever snarlig svar, send oss en e-post til barnehage@stavangersvommeklubb.no

7. Send søknad

Ved innsending av dette skjema aksepterer barnehagen de vilkår som fremgår av søknad om svømmeopplæring for barnehager i Stavanger Svømmeklubb kalenderåret 2024, herunder forbehold om tilsagn fra Statsforvalteren i Rogaland. Stavanger Svømmeklubb vil kontakte den enkelte barnehage med mer informasjon etter søknadsfristens utløp, og så snart vedtak om midler fra Fylkesmannen i Rogaland foreligger.

Har du spørsmål, ikke nøl med å sende en epost til barnehage@stavangersvommeklubb.no

Kontaktinformasjon
Monica Martinsen
Epost: barnehage@stavangersvommeklubb.no

Sentralbord: 51 29 30 60