Ildsjeler

Arthur Abrahamsen mottar Kongens fortjenestemedalje for  40 års tjeneste som frivillig i Stavanger Svømmeklubb.
Arthur Abrahamsen mottar Kongens fortjenestemedalje for 40 års tjeneste som frivillig i Stavanger Svømmeklubb.

Stavanger Svømmeklubb er en stor frivillig organisasjon som har en viktig funksjon med sosialt ankerfeste for barn, ungdom og voksne i Stavanger regionen.  I tillegg til svømmeopplæring og konkurranseidrett for mennesker i alle aldre er vi opptatt av folkehelseperspektivet hvor vi tar del i samfunnsansvaret.

Uten våre frivillige ildsjeler vil denne fantastiske klubben ikke kunne eksistere. Våre frivillige gjør en forskjell, står på, tar ansvaret, engasjerer seg, gir sjanser og sørger for at vi har et flott miljø i klubben.

Følgende utmerkelser og hederstegn er gjennom årene tildelt ildsjeler:

Æresmedlemmer:
Ole Hovland 1935
Oscar Svensen 1935
Josef Ween 1955
John Hendricks 1957
Enok Rasmussen 1970
Lars Fosse 1970
Einar Palmer Rasmussen 1980
Arne Berglia 1988 (stup)
Dag Tresselt 1993
Arne Borgstrøm 2002
Arthur Abrahamsen 2009
Alfred Fredriksen 2009
Odd Svensen 2009
Øyvind Eriksen 2010
Christin Svensen 2015
Kjell Skiftun 2016

Hederstegn:
Josef Ween 1950
Morten Rasmussen 1950
Lars Fosse 1950
Arne Maudal 1955
Enok Rasmussen 1955
Lars E Marvik 1955
Alfred Fredriksen 1970
Einar Palmer Rasmussen 1970
Rolf Angell Olsen 1980
Alf Lura 1980
Arne Berglia 1981 stup
Brit Dirdal Enger 1981
Øyvind Eriksen 1985
Ole Johny Aasen 1985 stup
Rose Sandvoll 1985
Frank Johnsen 1985 stup
Øyvind Barkved 1985
Dag Tresselt 1985
Charles Magne Hinna 1992
Trond Høines 1992
Arthur Abrahamsen 1993
Odd Svensen 1993
Ståle Rugland 1993
Bente Johnson 1993 stup
Pål Sanner 1994 stup
Rune Andersen 1994
Torstein Ådnøy 1995
Per Høines 1995
Åshild Eltervåg 1996 stup
Arne Borgstrøm 1996
Kyrre Bjørn Larsen 1998
Ivar Fett 2000
Aud Fiskå 2001
Lise Fadnes 2001
Monica Danielsen 2002
Ole Mossige 2003
Terje Fadnes 2003
Kjell Skiftun 2004
Thomas Ole Fadnes 2005
Morten Falck 2007
Hilde Nygård 2007
Monica Martinsen 2012
Christin Svensen 2013

Utdrag av Reglement for utmerkelser i Stavanger Svømmeklubb – Vedtatt på årsmøtet i 1981 (korrigert 13.11.91)

1. ÆRESMEDLEM
Dette er klubbens høyste utmerkelse og tildeles medlemmer som over en årrekke har ytet en ekstraordinær innsats for klubben, sportslig og/eller administrativt. Helt ekstraordinære enkeltprestasjoner kan også gi æresmedlemskap.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Som synlig tegn på æresmedlemskap utdeles SSK’s merke i gull og emalje med diplom.
Innstilling til æresmedlemskap kan fremmes av alle klubbens medlemmer. Æresmedlemmer kan kun utnevnes etter enstemmig styrevedtak.

2. HEDERSTEGNET 
Dette er klubbens nest høyste utmerkelse og kan tildeles et medlem som har gjort stor innsats for klubben i en årrekke eller ved spesielle anledninger har gjort en innsats som er særegen, og/eller er tildelt NSFs fortjenestemedalje /NSFs bragd merke. Unntaksvis kan det tildeles ikke- medlemmer for særdeles verdifull støtte på en annen måte, f.eks. for økonomisk hjelp av betydelig omfang og for innsats i forbindelse med svømme- og treningsanleggene. Innstilling til Hederstegnet kan gjøres av alle klubbens medlemmer. Hederstegnet kan kun utdeles etter enstemmig styrevedtak.