Foreldrekontakter

Alle trenings- og konkurransegruppene i Stavanger Svømmeklubb skal ha én eller flere foreldrekontakter. Hovedoppgaven som foreldrekontakt er å ha en jevnlig dialog med treneren om gruppens VE OG VEL. Det betyr at treneren informerer foreldrekontakten(e) om hva som er fokusområder og planlagte tiltak i svømmesesongen eller perioden gruppen er inne i. Om treneren ønsker tiltak og aktivitet, er det ønskelig at foreldrekontakten(e) setter aktiviteten i gang, tar i mot påmelding, hjelper med gjennomføring og kommer med forslag til nye tiltak i gruppen.

Foreldrekontakten er også den som skaper god kommunikasjon mellom gruppen/treneren, FAU og sportssjefen. Denne kommunikasjonen foregår på e-post og ved et årlig møte i regi av sportsavdelingen.

Før man går inn i rollen som foreldrekontakt kan man tenke over følgende områder som er viktige for en god utviklingen av barn og ungdom i Stavanger svømmeklubb; lære seg idretten, lære seg god lagånd, få økt selvtillit, lære seg å håndtere motgang, få god fysisk helse, få erfaringer for livet, ha det gøy, få venner, bli en god idrettsutøver og skape god trenings-, prestasjons- og vinnerkultur i Stavanger Svømmeklubb.

Foreldrekontakten, treneren og administrasjonen samarbeider på følgende områder:

  • Fordele oppgaver ved arrangementer til gruppens foresatte (jf. klubbens dugnader).
  • Trivsel og sosiale tiltak i gruppen.
  • Kommunikasjon og informasjonsflyt mellom foresatte, trener og klubben (primært via Spond)

For mer informasjon, kontakt sportssjefen.