Sponsor- og markedsutvalg

Sponsor- og markedsutvalget har ansvar for klubbens sponsoraktiviteter i tett samarbeid med salgs- og markedssjef.

Medlemmer

Styret beslutter medlemmer til utvalget. Kandidater kan nomineres eller selv melde sin interesse til styreleder/nestleder. Leder av utvalget kan i samråd med øvrige medlemmer i utvalget, samt ved styrets kontaktperson, vurdere å ta inn nye medlemmer i utvalget etter behov.

Oppgaver

  • Kontaktpunkt for sponsorer
  • Etablere strategi og plan for sponsor og markedsføring av klubben
  • Utarbeide budsjett
  • Sikre gode og langsiktige sponsoravtaler for klubben
  • Utvalget skal til enhver tid evaluere de muligheter som ligger i ekstern markedsføring. Utvalget skal jobbe tett sammen med Dugnadsutvalget
  • Rapportering av sponsorsalg til styret.
  • Ansvarlig for utarbeidelse av sponsormateriell
  • Utvalget skal fremlegge årlig budsjett og etterlever dette.
  • Daglig leder skal godkjenne inngåelse av sponsoravtaler for klubben