Innkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 12. august 2020

Styret i Stavanger Svømmeklubb innkaller herved til ekstraordinært årsmøte onsdag 12. august kl. 19.00. Møtet blir holdt digitalt, saksdokumenter kan lastes ned her og link til digitalt møterom blir ettersendt til påmeldte medlemmer. Påmelding til møtet gjøres på denne linken innen onsdag 5. august 2020: https://www.stavangersvommeklubb.no/diverse/ssk-event-pameldinger/arsmote

Ekstraordinært årsmøte vil behandle følgende saker:
Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3 Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll
Sak 4 Behandle idrettslagets årsregnskap for 2019 i revidert stand (dette pga frist for søknad om momskompensasjon som er 15. august 2020)

Ordinært årsmøte vil bli avholdt ila høsten. Styret vil komme nærmere tilbake med dato for dette.

Vel møtt!

Styret i Stavanger Svømmeklubb

Arkiv