Informasjon fra sportsavdelingen for sesongen 2020/2021

Kjære foresatte og svømmere,
Sesongen 2020/2021 står for døren og her kommer nyttig informasjon som vedrører alle gruppene i SSK.

Sesongen 2019/2020 ble ikke som vi hadde forventet, men på tross av koronapandemien, manglende vanntrening og stevner ser vi frem til en ny og spennende sesong med mange aktiviteter og innholdsrike treninger. Trenerne har lært masse av perioden hvor landtrening har vært prioritert og vi kommer til å ta med mange av de treningselementene inn i neste sesongs planlegging.

Nye trenerne
Sondre Møll tar over Junior/Senior gruppen og vil bidra til å føre den gode jobben Jonas har gjort videre i tråd med sportslig plan. Sondre kommer fra en jobb i Vestkantsvømmerne og har lenge ønsket å komme tilbake til Stavanger, noe vi er veldig glade for.

Erle Marie Aarthun van der Hagen og Øyvind Jr Sigvaldsen tar over Dreamteam etter at Celine flytter til Bergen for å studere. Vi takker for den svært gode jobben Celine har gjort i Dreamteam og er sikre på at Erle og Øyvind Jr fører jobben godt videre.

Vi har nå fått en ansvarlig koordinator i medleygruppene. Richard Hoe Skog vil sette sammen opplegget for alle medley gruppene i kommende sesong og vil være på en del treninger. I tillegg er Karoline Auestad og Sondre Monslaup knyttet tett til flere medleytreninger og det er primært de to som dere vil se når dere kommer i hallen. Vi fortsetter med alle gruppene fra Medley rekrutt, Medley 1, Medley 2, Medley 3 og til Medley junior/senior.

Trenerteamet 2020/2021

 • Dreamteam: Erle Marie Aarthun van der Hagen (90528087) og Øyvind Jr Sigvaldsen (99216088)
 • Medley gruppene: Richard Hoe Skog (97415549), Karoline Auestad (94896755) og Sondre Monslaup (48111734).
 • Hai: Brita S. Aune (95436635)
 • Rekrutt Ung Gutter: Thomas Brustveit (91120785)
 • Rekrutt Gutter: Thomas Brustveit
 • Rekrutt Ung Jenter: Katarzyna Smykowska (40571075)
 • Rekrutt Jenter: Katarzyna Smykowska
 • Junior Ung Gutter: Norbert Prokopiak (91836946)
 • Junior Ung Jenter: Ole Martin Ree (99458043)
 • Junior/Senior: Sondre Møll (98492154)
 • Elite: Ivar Flaten (91144023) og Finn Zachariassen (92028992)

Gruppeinndeling
Informasjon om hvilken gruppe du skal svømme i er tilsendt via epost.

EJM tabellen
Siden sportslig plan ble ferdigstilt sommeren 2019, har EJM tabellen vært en del av uttakelsen til internasjonale stevner i SSK. På grunn av koronapandemien ble det i sesongen 2019/2020 ikke så mange internasjonale stevner, men vi ønsker likevel å implementere EJM tabellen enda mer i SSK sitt konkurransesystem.
Fremover vil EJM tabellen også inngå som en objektiv uttagelse til de øverste gruppene. Det vil si at det fremover vil være både objektive og subjektive vurderinger som ligger til grunn for om en kan delta i Elite 1, Elite 2 eller i Junior/Senior gruppen. Sammen med vår halvårlige evaluering ønsker vi på den måte å gi en bedre og mere rettferdig totalvurdering av hver enkelt svømmer.

Krav til sesongen 2020/2021
Elite 1: 106%
Elite 2: 110%
Junior/Senior: Jenter: 116%, Gutter 120%
Link til EJM-tabellen og din % finner du her.
Ved inngangen til sesongen 2020/2021 har Sportssjefen gitt dispensasjon frem til jul i enkelte tilfeller.

Junior Ung og Rekrutt gruppene er årgangsinndelt med tilhørende halvårlig evaluering.
Junior Ung Gutter: 2006-2007-2008
Junior Ung Jenter: 2006-2007-2008
Rekrutt: 2009-2010
Rekrutt Ung: 2011

Treningstider og terminliste
De nye treningstidene finner du her (også tilsendt pr epost).
Der vil ikke være noen endringer i treningstidene for Elite 2 og Junior/Senior gruppene fra forrige sesong. Elite 1 vil få tilbud om egne treninger tirsdag, onsdag og torsdag og vil på den måten frigjøre plass i Elite 2 disse dagene.
På grunn av koronapandemien er terminlisten ganske usikker fremover. Vi vil om kort tid ha en grovplan klar for sesongen 2020/2021 men må pointere at endringer kan komme med kort varsel. Lenke til terminlisten for høsten 2020 finner dere her, men vær obs på at det kan komme endringer også pga covid.

Med vennlig svømmehilsen,
Finn Zachariassen
Sportssjef/Elitetrener

Mobil: 920 28 992
Epost: finn@stavangersvommeklubb.no

ssk pyramide 2020 2021

Arkiv