Årsmøte i Stavanger Svømmeklubb den 20. mars 2024.

Innkalling til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb 2024

Styret innkaller innkaller til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag.

Tid og sted

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl. 19.00 | Clarion Hotel Energy (kart)

For å gjøre registrering av fremmøtte representanter mer effektiv, ber vi om at du registrerer deg HER innen 10. mars.

Innmelding av saker

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styrets leder på epost silje@stavangersvommeklubb.no senest 6. mars 2023.
Følgende mal skal brukes: SSK_Skjema_innmelding_saker_årsmøte

Saksliste

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet klubbens hjemmeside.

Medlemskap og stemmerett

Vi minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Deltakere på klubbens svømmekurs som er over 15 år er også fullverdige medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på kr. 300 én måned før årsmøtet avholdes. Foresatte av barn som svømmer er ikke medlemmer og må løse medlemskap personlig om dem ønsker å stemme. Det er ikke lov å forhåndsstemme eller stemme på vegne av andre med fullmakt.

Er du ikke medlem kan du melde deg inn i klubben her.

Vi håper så mange som mulig har anledning å komme, og ønsker alle vel møtt!

For Stavanger Svømmeklubb
Styret

Arkiv