SSK arrangerer mer gratis svømmekurs for barn fra lavinntektsfamiler

Stavanger Svømmeklubb har gleden av å kunne tilby gratis intensiv svømmekurs i uke 29 og 30 til barn fra lavinntektsfamilier. Tusen takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank som igjen har valgt å støtte vårt viktige arbeid med å sikre at alle kan lære å svømme uavhengig av foresattes økonomi!

Påmelding via disse linkene:
Uke 29 Barn fra lavinntektsfamilier 6-11år, 11.45 – 13.45
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=106843

Uke 30 Barn fra lavinntektsfamilier 6-10år, 09.30 – 10.30
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=107173

Uke 30 Barn fra lavinntektsfamilier 11-16år, 10.30 – 11.30
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=107175

Uke 30 Barn fra lavinntektsfamilier 6-10år, 11.30 – 12.30
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=107176

Uke 30 Barn fra lavinntektsfamilier 6-10år, 13.00 – 14.00
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=107334

Uke 30 Barn fra lavinntektsfamilier 6-10år, 14.00 – 15.00
https://www.tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=107177

ssk gratis svommekurs sparebankstiftelsen sr bank

Arkiv