Stavanger Svømmeklubb Virksomhetsplan 2019-2029

Stavanger Svømmeklubb er en klubb i stadig utvikling. Vi i styret og ledelsen jobber kontinuerlig for å gjøre klubben vår enda bedre, for både svømmere, foresatte, instruktører, trenere og ledelsen.

Etableringen av en Virksomhetsplan er ett av flere ledd mot profesjonalisering av driften, og skal hjelpe oss til å styre mot, og til å oppnå, våre felles mål. Planen skal hjelpe oss å bli enda mer målrettet.

Hvilken klubb ønsker vi å være? Hvor er vi om 10 år? Hvordan skal vi komme dit? Hva skal til for å klare det? Hva ønsker vi å oppnå?

Virksomhetsplanen skal guide oss, og er vårt viktigste verktøy på denne veien.

Vår visjon er: «Mestring i svømming og i livet». Med det ønsker vi å gjøre det klart at vi er en klubb for alle. Både de som vil lære å svømme, de som vil trene svømming, de som vil konkurrere og de som vil bli best! Vi skal ha ett tilbud til alle, og vi ser verdien i bredde. For å bli en klubb med elitesvømmere, trenger -og ønsker vi -bredde. For å kunne nå vårt felles mål, er alle like verdifulle. Og på veien dit –skal vi ha det kjekt! Dette reflekteres også i klubbens verdier: «Samhold -Ambisiøs -Svømmeglede».

Vi i styret og ledelsen i klubben er stolte av det vi har fått til sammen og gleder oss til å jobbe videre mot vårt felles mål.

Les Stavanger Svømmeklubb sin virksomhetsplan her.

SSK virksomhetsplan 2019 2029

Arkiv