Rabatter og avtaler

klubben no

TRENINGS- OG KONKURRANSEUTSTYR:
Stavanger Svømmeklubb har avtale med Klubben.no re. kjøp og salg av trenings- og konkurranseutstyr til svømmeklubben og klubbens medlemmer, ansatte og frivillige. Klubben.no er også svømmeklubbens foretrukne partner på svømmehallutstyr. Bruk rabattkode “SSK24” ved kjøp og du vil få 25% rabatt på kjøpet! Les mer her om hvordan du bruker rabattkoden.

 

Skal SSK ut å reise eller kanskje du skal være tilskuer på et svømmestevne? Gjennom NSF og NIF har du som medlem i Stavanger Svømmeklubb tilgang på mange gode rabattordninger på hotell, fly og leiebil. Jo mer overnattinger og reiser det blir registrert på disse ordningene, desto bedre ordninger kan Svømmeforbundet og Idrettsforbundet fremforhandle i fremtiden. Bruk dem!

HOTELL:
NSFs hotellsamarbeidspartner er Thon Hotels.
Her får vi avtalepris på overnatting i helgene og Thon Sport gir mange ekstra goder for besøkende fra idrettslag.
Les mer om Thon Sport.
Det er viktig at alle rom booket av svømmefamilien på Thon Hotels blir registrert på avtalen vår.
Snakker du direkte med hotellet bruker du koden; SVØMME
Booker du på nettet bruker du koden; TH22112021
Hvis det ikke finnes et Thon Hotell der du skal reise, eller de er fulle, kan du benytte deg av idrettens avtale med Scandic Hotels. Også her får du avtalepris på overnatting og spesielle goder for idretten. Svømmeforbundets bookingkode hos Scandic er: D000024031


FLY:
SAS er idrettens flyselskap. Med SAS sportspriser får alle medlemmer tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter. Med SAS sine Sportspriser kan du booke og endre gratis helt fram til avreise + ha med 2×23 kg. Man kan få sportspris på alle priskategorier, men det er et begrenset antall i hver kategori så for å få billige sportsbilletter må man booke tidlig. For å booke på nettet må man gå inn her og velge Norges Svømmeforbund i rullgardinmenyen, eller legge inn avtalekode (CMP): SVOM999


LEIEBIL:
Som offisiell leverandør til Norges idrettsforbund tilbyr Hertz spesialpriser over hele verden til alle idrettslag, klubber og foreninger i Norge.
Oppgi kundenummer/CDP: 961733 og få:
• 10 % rabatt* på beste tilgjengelige pris over hele verden. Prisene inkluderer fri km, standard forsikring, skatter og avgifter.
• 10 % rabatt* på varebil i Norge
• Kampanjer med opptil 33 % rabatt
• Medlemskap i fordelsprogrammet Hertz Gold Plus Rewards
*rabatten gis på grunnpris, ikke obligatoriske forsikringer, tilleggsutstyr eller skatter og avgifter.
Du finner mer informasjon på www.hertz.no.


REISEBYRÅ:
Idrettens reisebyrå er American Express Business Travel.
Hvis du ikke ønsker å bestille selv kan du kontakte dem på tlf; 2298 3730.
De har eget kontor på Idrettens Hus Ullevål Stadion og er vant til å organisere reiser for idretten.
De kan ordne både flybilletter, hotellbooking og leiebiler.


BARNEIDRETTSFORSIKRING:

Barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år (her er mer info for lisensierte svømmere over 13år). Forsikringspremien betales av NIF.

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema.

Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF 
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF 
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. 
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen 
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2 
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder:
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade omfattet barneidrettsforsikringen? Du Ringer Idrettens skadetelefon på lik linje med lisensierte svømmere. Mer info her.

Du kan lese mer om Gjensidiges barneidrettsforsikring på deres hjemmeside her.

 

MALE ELLER PUSSE OPP? 

Flugger andelen 980x250px Swimming

Nå kan du være med å støtte Stavanger Svømmeklubb økonomisk, samtidig som du får maling til rabatterte priser når du skal pusse opp.

Hvordan virker det?
Som medlem handler du på klubbens kontantkonto, med 20 % rabatt på hyllepris i den lokale Flügger farve butikk. Gjelder alle Flügger-varer. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
SSKs lokale Flügger farve butikk finner du her: https://www.flugger.no/finn-butikk (Forusskogen 1, 4033 Stavanger)
Flügger farve utbetaler en årlig klubbstøtte på 5 %, basert på alt kjøp som er gjennomført på klubbkontoen.

Hvordan handle?
Finn varene du trenger i butikken. Oppgi klubbnavn når du skal betale i kassen for å få 20 % rabatt.

 

rabatter og avtaler

Arkiv