Stavanger Svømmeklubb re-sertifisert som Eliteklubb!

Stavanger Svømmeklubb er stolte av å bli re-sertifisert som Eliteklubb av Norges Svømmeforbund!

Eliteklubb er den eneste klubbtypen som må sertifiseres av Norges Svømmeforbund. Bakgrunnen er å sikre at klubber som kaller seg eliteklubb, faktisk tilbyr et godt nok nivå for eliteutøvere.

Eliteklubben har mål om utvikling av utøvere på et høyt internasjonalt nivå gjennom å legge til rette for at utøvere skal få best mulig rammer og oppfølging til å komme så langt de kan.

Klubben har god oppfølging i treningsgruppene fra grenskolen og oppover, med kompetente trenere på de yngre gruppene og fokus på aldersrelatert trening. Klubben har hele tiden nye utøvere som kvalifiserer seg inn i landslagssystemet. Det flytter også til en del utøvere som ønsker å satse aktivt, i en tilrettelagt kombinasjon med studier/jobb.

Trenerne har relevant utdanning og internasjonal erfaring, men også gode muligheter til videreutvikling, studier, konferanser, kurs osv. Klubben har velfungerende klubbdrift og aktiv ledelse som gjør klubben synlig i lokalmiljøet. De ansatte har gode arbeidsforhold og trives godt i klubben.

Grunnprinsipper i en eliteklubb:

  • Klubben har en forankret sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapp og klubbens sportslige mål
  • Klubben har et sterkt trenerteam som jobber tett og godt sammen
  • Klubben har klare retningslinjer for utøvere og hvordan de skal bidra tilbake til klubben
  • Klubben og trenerne søker aktiv kompetanse og erfaring utenfor egen organisasjon (OLT, universiteter osv)
  • Aktiv klubbledelse som også er engasjert i utviklingen av norsk svømmeidrett
  • Samarbeide og utveksle erfaringer med andre eliteklubber, og bistå mindre klubber i nærområdet
Eliteklubb2021

Arkiv