Statusrapport pr 19. mars 2020

Kjære alle sammen
Klubben opplever stor pågang og får daglig mange henvendelser fra medlemmer, utøvere og foreldre. Ettersom kommunen er pålagt å stenge svømmehallene har ikke klubben kunnet fortsette normal drift og trenere/administrasjon er permittert. Situasjonen er fremdeles svært uoversiktlig og uforutsigbar, og vi vet ikke når vi kan begynne trening og kurs aktivitet igjen. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe informasjon, men vi ber om forståelse for at dette er en svært vanskelig situasjon der klubbens overordnede ansvar er å bidra i samfunnsdugnaden for å begrense spredningen av Corona viruset.
Det vil dessverre ta litt tid før vi vet hva vi evnt får refundert av tapte inntekter, innbetalte stevneavgifter, hotell/tog/fly/buss reservasjoner, osv. Samt at det kan komme erstatninger fra regjering, NIF/NSF osv. Inntil da ber vi om tålmodighet fra dere alle. Vi vil komme tilbake med mer info om eventuelle erstatninger/tilbakebetalinger så snart vi kan.
Ta vare på hverandre i disse utfordrende tidene. Pust med magen! Så håper vi at ting kan begynne å normalisere seg om ikke så altfor lenge. Inntil da forholder vi oss til de retningslinjer som til enhver tid er gjeldene fra FHI.no, stat og kommune.
Sportslig hilsen SSK

Dear everyone
The club receives daily inquiries from members, athletes and parents. As the Municipality has been instructed to close the swimming pools, SSK is not able to continue normal operations and coaches/administration have been temporarily laid off.
The situation is still very unpredictable, and we do not know when we can begin with activities again. We are constantly working to get an overview, but we need you to understand that this is a very difficult situation where the club’s overall responsibility is to contribute to limit the spread of the Corona virus.
Unfortunately, it will take some time before we know what we may be able to have reimbursed (lost revenue, paid court fees, hotel bookings/train tickets/flights/bus reservations, etc). We may also receive some compensations. Until we have a better overview, we ask for your patience.
We hope that things can start to normalize in not too long. Until then, we adhere to the guidelines from FHI.no, our Government and Municipality.
Stay strong – and keep calm!
Best regards SSK

Arkiv