Statusrapport pr 9. april 2020

Vi skriver torsdag 9. april. Dagen er en merkedag i norsk historie. Det er nøyaktig 80 år siden Norge ble okkupert av den tyske krigsmakten under 2. verdenskrig og nøyaktig fire uker siden Regjeringen varslet de strengeste tiltak innført i Norge i fredstid som følge av coronaviruset. Det er tid for ettertanke og omtanke for dem som ikke lenger ikke er iblant oss og for våre medmennesker.

Det er også en krevende tid for Stavanger svømmeklubb og alle våre eiere, klubbens medlemmer. Mange er alene og savner både vannet og felleskapet som svømmingen gir. Klubbens ledelse er opptatt av å ta vare på både klubbens medlemmer og ansatte i denne tiden, samt sikre klubbens fremtidige økonomiske drift. Hvilke langsiktige konsekvenser situasjonen vil få for klubben er for tidlig å si noe om. Når det er sagt er vi avhengig av hjelp fra hvert enkelt medlem om solidarisk å følge nasjonale helsemyndigheters råd for å forebygge smittespredning, og ikke minst å ta vare på hverandre i tiden fremover.

«Ikke vær et ettall, bry deg om flokken din. Vårt fellesskap er mer verdt enn vitaminer, lavkarbo og 5 om dagen…….vi må lære av Askeladden; vi må tro godt om dem vi møter på vår vei. Når vi hjelper andre, glemmer vi våre egne mål og vi viser hverandre tillit. Da bryr vi oss om flokken vår gjennom solidaritet». Per Fugeli.

Anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet
Norges idrettsforbund ga 2. april, i samråd med Helsedirektoratet, anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet, se her. Overordnet er at det ikke skal utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes generelle anbefalinger, og de anbefalinger som er spesielt rettet inn mot idrettslig aktivitet.

Idrettslig aktivitet i Stavanger Svømmeklubb
På bakgrunn av at svømmehallene er stengt og det er ukjent når ordinær trening kan gjenopptas ønsker Stavanger svømmeklubb å tilby alternativ og tilrettelagt idrettsaktivitet for klubbens svømmere i den grad det er mulig og i tråd med nasjonale helsemyndigheters retningslinjer for utøvelse av idrettslig aktivitet.

Dette betyr at klubbens fast ansatte gruppetrenere fra rekrutt til elite fra onsdag 15. april vil gjeninntre i 20% stilling (gradert permittering) for å følge opp sine gruppers respektive svømmere enten via video, epost, telefon og/eller utøvelse av idrettsaktivitet på en forsvarlig måte. På hvilken måte utøvelse av evt. idrettsaktivitet skal skje vil vi komme nærmere tilbake til etter påske. All idrettslig aktivitet vil uansett skje i henhold til de retningslinjer og anbefalinger gitt av nasjonale helsemyndigheter. Ivaretakelse av medlemmers helse og hindring av smittespredning vil til enhver tid være klubbens øverste prioritet.

En riktig god påske til dere alle!

Styret

ssk god paaske

Arkiv