Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvor lang tid er det normalt å bruke på å lære å svømme?
Tommelfingerregel = 40 timer. Alt kommer an på hva barna kan fra før, har de badet mye og er trygge i vann, går opplæringen raskere.

Svømmeforbundet definerer svømmedyktig slik: Rulle ut i vannet, svømme 100 meter på magen, flyte i vannet i tre minutter, svømme 100 meter på ryggen.

Hva er kursnivåene og hva lærer de på de forskjellige?

 1. Skilpadde: Tilvenning i vannet for de som er litt yngre eller utrygge. Hoppe fra kanten, dykke ned på 1 meters dyp og plukke opp en gjenstand uten briller. Flyte balansert på mage og rygg i minst ti sekunder og kunne dreie mellom de to.
 2. Selunge: Fremdrift på mage og rygg med beina og kunne dreie mellom de to. Crawlsvømming med pust på siden og ryggsvømming.
 3. Sel: Kontrollert crawlsvømming med rytme og riktig pust på siden og kontrollert ryggsvømming.
 4. Sjøløve: Bryst og delfinbevegelsen. Butterfly og korrekt brystsvømming.

Når et barn har mestret alle ferdighetene på et nivå, vil de få tilbud om å gå videre til neste. Det er vanlig å måtte gå et eller flere nivåer flere ganger.

Etter hvilket kurs kan barna svømme?
De aller fleste svømmer 10-15m på dypt vann etter Selungekurs, kun med beina. 10-20 m crawl og rygg svømmer de fleste på dypt vann etter Selkurs. Svømmedyktig regnes de etter Sjøløvekurs.

Når lærer barna å svømme bryst? Hvorfor ikke på første kurs?
Først på Sjøløvekurs innføres bryst teknikk. Bryst er den mest avanserte svømmearten (butterfly er faktisk enklere), derfor venter vi til barna svømmer godt crawl og rygg før vi legger til bryst. Særlig bensparkene er vanskelige i bryst, de krever veldig mye koordinasjon.

Skal foreldre være med i vannet?
Nei. Eneste unntak er på Skilpaddekurs dersom barnet er veldig skeptisk eller på baby- og småbarnsvømming.

Hvor gammelt må barnet være?
Baby regnes fra 0-24måneder, Småbarn fra 2-4år og Barn regnes som 4-11 år, Ungdom 12-16 år, Voksne 17 år og eldre.

Hvor varmt er det i vannet?
ca 28 grader for vanlige kurs og 32-34 grader for baby- og småbarnsvømming.

Hva gjør vi hvis barnet ikke vil gå i vannet?
Snakk med instruktør. Hvis instruktør heller ikke klarer å få barnet i vannet, kan det være lurt å se på første kurstime, viktig at foreldre sier til barnet at det er helt greit. Instruktør kan gjøre avtale med barnet om å bli med ut i vannet neste kurstime, og at instruktør da kun er med barnet. Dersom barnet er skeptisk til vann eller er veldig skeptisk til å være i vann med andre barn og en ukjent instruktør, anbefales Skilpaddekurset.

Når får barna bruke svømmebriller?
Vi anbefaler å bruke svømmebriller fra og med Skilpaddekurset.

Hva trenger barnet til svømmeundervisning?
Badehette, badebukse/drakt og svømmebriller. I tillegg det den enkelte trenger til dusjing.

Hva gjør vi om barnet blir syk over lengre tid og ikke kan fullføre kurset?
Sender en mail til kurs@stavangersvommeclub.no der dere skriver hvor mange ganger dere går glipp av, så ser vi på saken. Legg med legeerklæring om dere har fått det.

Når kan barnet ikke delta i svømmeundervisning?
Ved feber, diare, oppkast eller smittsom øyekatarr.

Hva skjer når en kursrunde nærmer seg slutten?
Anbefaling med kommentar blir skrevet av instruktør. Dere får melde på neste ordinære kursrunde med fortrinnsrett. Fortrinnsrett betyr at dere har tilgang til kursene ca. en uke før de legges åpne for alle andre. Fortrinnsrett betyr ikke at dere kan forvente å få akkurat ønsket tid og sted, her gjelder førstemann til mølla.

Hva skjer etter fullført kursrekke (etter Sjøløve)?
Under evalueringen på Sjøløve vil det tas en vurdering fra konkurranseavdelingen på hvem som vil kunne få tilbud om plass i klubbens Hai grupper. (Dette er det første steget i konkurransepyramiden.) Det er til enhver tid «de beste av de beste» som får tilbud om plass i konkurranseavdelingen.

Det vi ser på ved inntak til våre konkurransegrupper:
Alder og modenhet
Ferdighet
Motivasjon for å lære/evne til konsentrasjon
Det er naturligvis høyere krav for en 11-åring enn en 7-åring i forhold til de ovennevnte punkter.

I tillegg kommer plass-faktoren inn ved inntak. Noen ganger har vi plass til å ta inn mange, likevel er det ikke sikkert vi gjør det hvis nivået på kandidatene er for lavt og de vil ha større utbytte av å fortsette på Sjøløve. Andre ganger ønsker vi å ta inn flere enn det er plass til, og da må nivået på Sjøløve heves.

Greit å vite ved påmelding av kurs.

 • Les Salgsbetingelser.
 • Ved betalt kurs skal dere motta en bekreftelse via e-post, hvis ikke sjekk følgende:
  • E-postadresse står riktig oppført
  • Spam mail
  • Om betalingen er gjennomført.
 • Blir påmeldingen brutt ved betalingen eller ikke har blitt gjennomført, gå inn på ﮴ min side﮴  og deretter bekreft plass, for å betale for kurset.
 • Barnet vil stå som påmeldt 4 timer før påmeldingen blir strøket ved manglende betaling.

Arkiv