Ryktet om idrettsbyens død var ikke overdrevet!!!

Det er med stor undring vi leser budsjettforslaget fra Rådmannen om store kutt til idretten i Stavanger.

De totale kuttene er på 20,6 %(kr. 1 800 000 av en total på 8 736 000) Hva gale har alle de frivillige innen idretten gjort? Sammenlignet med andre lag og organisasjoner som er kuttet med 5 %, er dette uforståelig. Vi har lett etter argumentasjonen fra Rådmannens side, uten å finne en eneste begrunnelse for forskjellsbehandlingen. Kan tanken ha vært at Idretten bare kan lage mer vafler og selge flere doruller?

De vesentligste kuttet kommer i driftstilskuddet, med 900 000.- kroner. Halvparten av alle kutt som utgjør til sammen kr. 1 800 000.- Vi må 17 år tilbake i tid for å finne et lignende nivå på tilskuddet. Dersom en tar i betraktning at antall medlemmer i idrettslagene i samme periode har økt med ca. 8000 medlemmer og at prisstigningen ellers har vært på 38,5 %, sier det seg selv at her belønnes ikke alt det frivillige arbeidet som nedlegges i idrettslagene hver dag, i det hele tatt. Når en tar i betraktning at tildelingen for idrettslag stopper når en fyller 19 år, mens andre lag og organisasjoner har 25 års grense ser en at en også her er det forskjellsbehandling.

Hvilke konsekvenser fører dette til i de enkelte idrettslag i hverdagen?

  • Kontingentene må høynes vesentlig. Dette innebærer, i verste fall, at alle ikke har råd til å delta i idrettslaget.
  • Ansatte som jobber for barn og unge hver dag får reduserte stillinger eller idrettslaget har ikke råd til å ha noen ansatte.
  • Dette medfører at enkelte bydeler vil stå igjen med et sterkt redusert tilbud.

Det er derfor vi håper politikerne endrer dette drastisk, slik at slipper å lyse fred over Idrettsbyen minne.

På vegne av Idrettsalliansene innen Svømming, Fotball og Håndball

Arkiv