Tastahallen – oppdatering

Hei alle svømmere og foreldre!
Tastahallen er som kjent fortsatt stengt. Det får store konsekvenser for alle svømmeklubbene i Stavanger, også for oss i SSC.

Kommunen venter nå på en tilbakemelding på forholdene i Tastahallen og inntil den foreligger må vi dessverre innse at det blir variasjon på treningstider og at endringer av og til kommer på kort varsel. Styret jobber med mulige alternative løsninger dersom dette skulle trekke ut i tid. Som klubb jobber vi via Svømmealliansen inn mot kommunen og ikke minst jobber trenerne våre kontinuerlig med å disponere den tiden vi har tilgjengelig til det beste for svømmerne.

Vi oppfordrer alle svømmeforeldre til å engasjere seg i debatten rundt kapasitet på svømmehaller i byen vår!

Line Marie Jørmeland,
på vegne av styret

Arkiv