Retningslinjer for utmerkelser i Stavanger Svømmeklubb

Retningslinjer for utmerkelser i SSK Vedtatt på årsmøtet i 1981, korrigert 13.11.91

1. Æresmedlem
Dette er klubbens høyste utmerkelse og tildeles medlemmer som over en årrekke har ytet en ekstraordinær innsats for klubben, sportslig og/eller administrativt. Helt ekstraordinære enkeltprestasjoner kan også gi æresmedlemskap.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Som synlig tegn på æresmedlemskap utdeles SSK’s merke i gull og emalje med diplom.
Innstilling til æresmedlemskap kan fremmes av alle klubbens medlemmer. Æresmedlemmer kan kun utnevnes etter enstemmig styrevedtak.

2. Hederstegnet
Dette er klubbens nest høyste utmerkelse og kan tildeles et medlem som har gjort stor innsats for klubben i en årrekke eller ved spesielle anledninger har gjort en innsats som er særegen, og/eller er tildelt NSFs fortjenestemedalje /NSFs bragd merke. Unntaksvis kan det tildeles ikke- medlemmer for særdeles verdifull støtte på en annen måte, f.eks. for økonomisk hjelp av betydelig omfang og for innsats i forbindelse med svømme- og treningsanleggene. Innstilling til Hederstegnet kan gjøres av alle klubbens medlemmer. Hederstegnet kan kun utdeles etter enstemmig styrevedtak.

3. SSK’s Årsmedaljer
Medaljene oppnås for aktiv innsats etter:
1) 5år Sølvmedalje m. SSK’s merke. Sort og hvitt band.
2) 10år Gullmedalje m. SSK’s merke. Sort og hvitt band.
3) 15år Sølvmedalje m. SSK’s merke m./eikekrans. Sort og hvitt band.
4) 20år Gullmedalje m, SSK’s merke m./eikekrans. Sort og hvitt band.

Tildelingskriterier:
a) Aktiv som har deltatt regelmessig på trening i klubben i minst 4 måneder pr. år og representert klubben på stevner i denne perioden.
b) Dommere som har dømt minst 4 stevner pr. år.
c) Medlemmer av klubbens styre, samt aktive trenere og instruktører.
Alle 3 kriterier kan legges sammen med som f.eks, 5 år som aktiv, 3 år som støttemedlem og 2 år som dommer gir rett til 10 års medalje. Om en innen ett år har oppfylt alle kriterier, teller det bare som et år.

4. Innsatspokaler og vandrekrus
Hvert år utdeles 2 stk. innsatspokaler, fortrinnsvis en til en av hvert kjønn. Pokalen tildeles de som styret mener er fortjent til denne ut fra innsats og oppførsel. Pokalene kan tildeles samme person i flere år dersom styret finner dette fortjent. Pokalene skal være ca. 10 cm. høye og ha følgende innskrift: BEST INNSATS (årstall)

Hvert år deles ut ett vandrekrus til svømmer med størst framgang.
Svømmerens navn og årstall for tildeling inngraveres på kruset som beholdes i ett år.

5. Andre oppmerksomheter
NSFs landskampsmerke gis til aktive utøvere første gang vedkommende blir tatt ut på et landslag av NSF som medlem av SSK. (Merket utdeles kun en gang pr. medlem.)
NSFs mesterskapsmerke gis til aktive utøvere første gang vedkommende blir Norsk Mester som medlem av SSK. (Merket utdeles kun en gang pr. Medlem.)

6. Statuetter
Aktive utøvere tildeles statuetter for idrettslig innsats etter fastsatte kriterier. Kriteriene fastsettes av styret.

ssk utmerkelser

Arkiv