Lokale tiltak – skolebassenger stengt inntil videre

Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen har Stavanger kommune onsdag 27. april vedtatt å videreføre lokale smitteverntiltak frem t.o.m. 5. mai. Rødt nivå i skolen er videreført t.o.m. 7. mai. I lys av at skolene nå er på rødt nivå er alle kommunale skolebasseng stengt, noe som innebærer at svømmekurs i disse bassengene er utsatt, i første omgang frem til mandag 10. mai. Øvrige steder går svømmeopplæringen som normalt. Tiltaksnivået kan oppheves på kort varsel dersom bedring i smittesituasjonen. Inntil videre ber vi om deres tålmodighet. Vi kommer tilbake med ny informasjon så snart dette foreligger.

Bassenger med utsatte svømmekurs
Svømmekurs i følgende skolebasseng er utsatt, i første omgang frem til mandag 10. mai:

 • Auglend skole
 • St. Svithun skole
 • Eiganes skole
 • Madlamark skole
 • Revheim skole

Salgsbetingelser svømmekurs

Bassenger hvor ting går som normalt for kurs og laveste rekruttnivåer
Svømmekurs/rekrutt i følgende svømmehaller/anlegg går som normalt iht. tiltaksnivå 5B:

 • Stavanger svømmehall (mandager)
 • Hetland svømmehall (tirsdager)
 • Kvernevik svømmehall (tirsdager)
 • Tasta varmtvann (lørdager)
 • Kannik (søndager)
 • Nautilus (alle dager)

 

Arkiv