Årsmelding og saksgrunnlag til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb

Årsmelding og saksgrunnlag til klubbens årsmøte kan lastes ned her.

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Deltakere på SSK svømmekurs som er over 15 år er også fullverdige medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på kr. 300 1 mnd. før årsmøtet avholdes. Foreldre av barn som svømmer er ikke medlemmer og må løse medlemskap personlig om dem ønsker å stemme. Det er ikke lov å forhåndsstemme eller stemme på vegne av andre med fullmakt.

Er du ikke medlem og ønsker stemmerett til neste årsmøte kan du melde deg inn i klubben her: https://medlemskap.nif.no/24269

Vel møtt!

Styret i Stavanger Svømmeklubb

ssk aarsmote 2021

Arkiv