Innkalling Årsmøte 20 mars 2013

Tid: Onsdag 20 Mars 2013 kl 19.00 

Sted: Hanssons Minde 

Agenda: 
Forslag til årsmøtet kan leveres til styret innen 6/3-13, evt. på email til
 christin.svensen@lyse.net .

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på 150 kroner innen 20 februar 2013 til kontonr 3201.44.38784.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt.

Stavanger 20/2-2013 

For SSC

Styret

Arkiv