Folkebad eller bydelshaller? Si din mening

Det er sjelden at jeg engasjerer meg i politiske saker, men akkurat nå foregår det en diskusjon rundt det nye Folkebadet kontra bydelshaller, og den saken engasjerer meg på vegne av SSC. Vi sliter med å få nok bassengtid i vår kjære by Stavanger både for publikum og svømmeidretten inkludert stup.

 

Politikerne planlegger tre basseng, 2*25 meters basseng og et 50 meters basseng. Dette er fantastisk, men framdriften er truet pga kommunens økonomiske situasjon og at de første estimatene tyder på Folkebadet blir dyrere enn antatt. Politikerne generelt prioriterer de to 25 meters bassengene foran Folkebadet og det bekymrer undertegnede. Idretten har selv satt Folkebadet på førsteplass. Bekymringen går selvfølgelig ut på om Folkebadet i det hele tatt kommer til å bli realisert i løpet av de neste årene slik som vi har drømt og håpet på.

Argumentene mine for hvorfor et 50 meters basseng bør prioriteres er som følger:

 

  1. Et basseng med 10 baner a 50 meter tilsvarer fire 25 meters basseng i vannflate
  2. I dag sliter kommunen med å tilby halltid til publikum samtidig med konkurranseidretten. I et folkebad kan både konkurranseidrett, publikum og svømmeopplæring operere side om side
  3. Et 50 meters basseng med internasjonale mål vil muliggjør store svømmeidrettslige arrangement i Stavanger by som vil gi bieffekter til flere næringer i byen vår.
  4. Svømmeidretten kan spare store reisebeløp til utenlandsleirer, noe som vil muliggjør at svømmeidretten kan drives til toppnivå av alle
  5. Politikerne tenker for snevert når de fokuserer på sin bydel. Stavanger er ikke av en slik størrelse at lokasjonen av hallen bør være det største hinderet. Politikerne bør kanskje heller fokusere på å tilrettelegge trafikktilbudet slik at byens innbyggere kan lett transporteres mellom bydelene.

 Dersom denne saken engasjerer deg, si hva du mener. Det er sjelden det er saker som kommer opp som har så stor betydning for oss som elsker vann og klorlukt:)

Arkiv