Fire SSK svømmere tatt ut til NSF’s Regionslag Vest for sesongen 2020/21

Norges Svømmeforbund starter med regionslagssamlinger fra og med september 2020. Målet med Regionslag er å samle junior svømmere i hver region for å inspirere, utdanne, og matche flere unge lovende utøvere som har prestasjonsnivå under landslags kravene.

Regionslagene skal bidra til at flere svømmere inspireres til å satse svømming på et høyere nivå. Ved å samle juniorsvømmerne ønsker NSF å bidra til å påvirke kultur, holdninger, verdier og forståelse av hva som kreves for å videreutvikle prestasjonskulturen til flere svømmere og klubber.

Vi gratulerer Fabian Shoghl, Silja Malin Vert-Mønig, Andrea S. Clemetsen og Karen Knutsen Klepp fra Stavanger Svømmeklubb som er tatt ut til Regionslag Vest for sesongen 2020/21.

Uttaks perioden til regionslagene er fra 1.6.2019 til 22.12.2020 for sesongen 2020/2021 så det er fortsatt fult mulig å kvalifisere seg inn! Her er kravene:

regionslag krav 2020 21 1

Sarah Louise Rung, Erik Årsland Gidskehaug og Andreas Sigvaldsen fortsetter på Landslaget til høsten slik de har vært inneværende sesong.

Mer info om regionslagene finnes her: https://svomming.no/svomming/svomming-forside/regionslag/

Go SSK!

regionslag krav 2020 21 2

Arkiv