Vi trenger SSC foreldre som dommere – meld dere på!

Hei dommerkontakter!Med den store stevne aktiviteten vi har i Rogaland har vi alltid behov for flere dommere !Nå må klubber som ønsker å arrangere stevner, men har få dommere sørge for å få utdannet flere kretsdommere !!!

Og dere dommerkontakter kan bidra til å rekruttere flere dommere.  Dere vet hvor kjekt det er å være med.Derfor setter vi opp et kretsdommerkurs nå i april.  Denne gangen satser vi på to tirsdagskvelder, 17. og 24. april.

Ca 3 timer hver gang.Sted:  Idrettens Hus  –  men med mange deltakere fra en klubb kan kurset legges til klubben.Wenche Salte vil være Dommerinstruktør for dette kurset.Kurset er delvis nettbasert.  Deltakerne vil få tilgang til nettkurset før første kursdag og kunne jobbe med nettkurset mellom de to tirsdagene.Så gå ut og lag litt blest om dommergjerningen og kretsdommerkurset.

Med vennlig hilsen
Rogaland SvømmekretsKari Foust
Utdanningsansvarlig

SSC foreldre: meld dere på til Gry Knudsen –  gry.knudsen@stahl-forus.no eller mobil: 90504941

Arkiv