VALG 2020 – Invitasjon til å komme med forslag på kandidater

Årsmøtet i Stavanger SK avholdes i løpet av første kvartal 2020. Alle som har vært medlem av klubben i minst 1 måned, har fylt 15 år og oppfylt sine medlemsforpliktelser har forslagsrett, stemmerett og kan stille til valg.

Valgkomiteen er i gang med arbeidet og ønsker navn på kandidater til følgende organ: Styret, Kontrollkomite og Valgkomite.

Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret som skal innstille overfor årsmøtet når det gjelder denne komiteen. De som ønsker å sende sitt forslag på kandidater til valgkomiteen direkte til styret kan gjøre det. Øvrige verv er det valgkomiteen som har innstillende myndighet på.

Forslag på kandidater (det kan gjerne være deg selv) bes sendt til Valgkomiteen v/ leder innen 31.12.2019.

Fortrinnsvis bør kandidater som foreslås ha gitt sin aksept til å stille til valg. Foruten kandidatens navn må også adresse, telefonnummer, yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er relevante for kandidaturet framkomme. Dersom kandidaten som foreslås ikke er forespurt må det informeres om det.

Husk også å oppgi ditt eget navn, telefon og e-post.

Vi håper på stort engasjement til beste for Stavanger SK!

Med vennlig hilsen,
Line Marie Jørmeland
Leder av Valgkomiteen for årsmøtet 2020
Epost: valgkomiteen@stavangersvommeklubb.no
Mobil: 907 83 516

Arkiv