EJM Tabellen.

EJM tabellen bruker vi i Stavanger Svømmeklubb til å sette objektive krav før opprykk til senioravdelingen og som verktøy i inndelingen til Elite 1, Elite 2 og Junior-Seniorgruppen.

Ved opprykk –

I kombinasjon med halvårlige vurderinger hvor svømmerne blir vurdert på sportslige, adferdsmessige og sosiale kriterier vil disse to elementer (vurderingsskjemaer + EJM tabellen) gi et mer helhetlig bilde av svømmerens utviklingskurve ved et opprykk til senioravdelingen eller til en videre karriere i medleylinjen.

Dette betyder at svømmere i Junior Ung gruppene som en del av en vurderingsgrunnlaget må oppnå nedenstående prosenter på stevner, før endelig opprykk til senioravdelingen kan gjennomføres.

Inndelingen –

Svømmeren får deltar i den gruppen hvor krav er oppnådd.

Sesongen 2022-2023:

Junior-Senior gruppen: 116 %

Elite 2: 110 %

Elite 1: 104 %

Hvordan regner vi ut EJM tabellen ?

Tabellen er en gradert tabell tatt fra europeiske juniormesterskaper fordi Stavanger Svømmeklubb historisk sett har hatt veldig få seniorsvømmere på høyt internasjonalt nivå. Derfor er tanken at en sammenligning med europeisk juniornivå er mer relevant enn europeisk seniornivå eller verdensrekorder(FINA tabellen).

De enkelte distanser vurderes på følgende måte og er da 100% i EJM-tabellen.

50-200: Gjennomsnitt af 8. beste tid fra semifinalen fra EM junior de 3 siste år.

400: Gjennomsnitt af 8. beste tid fra forsøkene fra EM junior de 3 siste år.

800-1500: Gjennomsnitt af 8. beste tid fra forsøkene fra EM junior/direkte finaler fra EM junior de 3 siste år

(1) Sportssjefen(Avd.leder Sport) kan gi dispensasjon til opprykk.

(2) Halvårlige vurderinger utarbeides av gruppetrener og skal/kan forelegges svømmer og foresatte.

(3) Tabellen blir justert etter avholdt europeisk juniormesterskap, typisk juli måned hvert år.

(4) Grunnlaget for gjeldende tabell er 2018, 2019, 2021.