Svømmeopplæring for barnehagebarn

Svømmeopplæring for barnehagebarn

Gratis svømmeopplæring for barnehagebarn i barnehagens åpningstid!
Stavanger Svømmeklubb har en drøm om et samfunn hvor alle er svømmedyktige og bruker vann aktivt for å oppnå en god folkehelse. Vi har gleden av å tilby gratis svømmeopplæring for barnehagenes 4-6 åringer med midler fra Fylkesmannen.

Vi håper dette er av interesse for så mange barnehager som mulig!

Siden oppstarten i 2015 har Stavanger Svømmeklubb gjennomført gratis svømmeopplæring for over 4000 barnehagebarn i alderen 4 til 6 år i Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra barnehager og foreldre av barn i barnehagene som har deltatt.

Er din barnehage interessert i å delta i dette prosjektet er det bare å fylle ut skjemaet på denne linken så ordner vi resten.
Et barn kan delta på barnehagesvømming en gang per kalenderår. Barna som har deltatt på kurs i høst, kan derfor søke om nye midler til opplæring i 2020. Det er imidlertid ikke mulig å søke om kurs for de samme barna på to kursrunder i samme kalenderår.

Mål
Målet med svømmeundervisning i barnehagene er å gjøre barn tryggere i og ved vann slik at barnas svømmeferdigheter bedres. I dag kan dessverre under halvparten av landets tiåringer svømme! Det er politisk enighet om at dette må styrkes og at undervisning må starte tidligere. August 2015 endret Utdanningsdirektoratet skolens kompetansemål i svømming etter 4., 7. og 10. trinn og barn som er kommet i gang med svømmeopplæring allerede i barnehagen vil ha en stor fordel når en begynner på skolen.

Målgruppe
Barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager født 2015 og 2016 bosatt i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner.

Kurset
Kurset gjennomføres iht. metodikk utarbeidet av Norges Svømmeforbund.

Varighet:
Kurset går over 7 uker og har en varighet på 40 min pr. kurstime for å sikre optimal læring.

Sted:
Opplæringen skjer i kommunale/private basseng i Stavanger.

Instruktører:
Stavanger Svømmeklubb planlegger og gjennomfører undervisningen med sertifiserte og erfarne instruktører som hele tiden er i bassenget sammen med barna.

Hva kreves av din barnehage?
Transport:
Barnehagen må selv planlegge og betale transport til og fra bassenget i Stavanger.
Det er mulighet for barnehagen å søke om refusjon til transport på inntil kr. 250 pr. barn i kursperioden der transport har vært nødvendig.
Søknadsskjema (trykk her) med kopi av kvitteringer sendes til barnehage@stavangersvommeklubb.no etter avsluttet kursrunde.

Bemanning:
Barnehagen må ledsages av minimum 2 personer som er ansvarlige for å hjelpe barna i garderoben og på toalettet.

Opplæring:
I opplæringen legger vi opp til ca. 5 barn pr instruktør. Ideell gruppestørrelse er 15 barn, men vi er fleksible. Har dere flere enn 15 barn kan vi dele dem i to grupper som er i bassenget etter hverandre.

Det er ønskelig at barnehagen stiller med en person i bassenget når gruppestørrelsen overstiger 15 personer og/eller når barnehagen har barn som trenger spesiell tilrettelegging/oppfølging. Har et barn egen assistent i barnehagen må denne være med å hjelpe i bassenget.

Utstyr:
Barna må ha med badedrakt/badebukse, badehette, håndklede, såpe.

Ønsker din barnehage å delta? 
Fyll ut skjemaet på denne linken. Har du spørsmål, ikke nøl med å sende en epost til barnehage@stavangersvommeklubb.no

Kontaktinformasjon
Monica Martinsen
Epost: barnehage@stavangersvommeklubb.no

barnehagesvomming stavangersvommeklubb

Arkiv