Innkalling til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb

Styret i Stavanger Svømmeklubb innkaller herved til årsmøte onsdag 14. april kl. 19.00. Møtet blir holdt digitalt. Link til digitalt møterom blir ettersendt til påmeldte medlemmer. Påmelding til møtet gjøres på denne linken innen onsdag 7. april.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styrets leder på epost leder@stavangersvommeklubb.no senest 31. mars 2021. Denne malen skal brukes.

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Deltakere på SSK svømmekurs som er over 15 år er også fullverdige medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på kr. 300 1 mnd. før årsmøtet avholdes. Foreldre av barn som svømmer er ikke medlemmer og må løse medlemskap personlig om dem ønsker å stemme. Det er ikke lov å forhåndsstemme eller stemme på vegne av andre med fullmakt.

Er du ikke medlem kan du melde deg inn i klubben her: https://medlemskap.nif.no/SelectActivity/ParentOrChild/24269

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Vel møtt!

Styret i Stavanger Svømmeklubb

 

aarsmote

Arkiv