SSK bruker BESTR treningsdagbok

SSK anbefaler at alle utøvere fra Jr Ung og oppover fører treningsdagbok for å få mer eierskap til ens personlige trening. Er man på landslaget er det ett krav at man fører dagbok i Bestr. Abonnement tegnes hos http://bestr.no og koster 19kr pr mnd. Treningsdagboken fungerer på mobil, tablet og mac/pc. Etter en har lastet ned appen og logget inn knytter hver utøver til seg sin gruppetrener slik at trener og utøver kan kommunisere via dagboken.

ssk bruker bestr treningsdagbok

Arkiv