Innkalling til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag.

Årsmøtet avholdes onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00 på Clarion Hotel Energy (kart)

For å gjøre registrering av fremmøtte representanter mer effektiv, ber vi om at du registrerer deg her innen onsdag 15. mars 2022: Årsmøte 2023

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styrets leder på epost silje@stavangersvommeklubb.no senest 8. mars 2023. Følgende mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Deltakere på SSK svømmekurs som er over 15 år er også fullverdige medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på kr. 300 én måned før årsmøtet avholdes. Foreldre av barn som svømmer er ikke medlemmer og må løse medlemskap personlig om dem ønsker å stemme. Det er ikke lov å forhåndsstemme eller stemme på vegne av andre med fullmakt.

Er du ikke medlem kan du melde deg inn i klubben her: Bli medlem 

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt!

For Stavanger Svømmeklubb
Styret

aarsmote

Arkiv