Innkalling Årsmøte 2015 – Stavanger Svømme Club

Tid: Onsdag 18. Mars 2015 kl 18.00

Sted: Hanssons Minde

Agenda:
1. Godkjenning av innkallelse
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av dirigent og sekretær
4. Årsmelding 2014
5. Regnskap
6. Budsjett 2015
7. Kontingent
9. Valg
10. Innkomne forslag

Forslag til årsmøtet kan leveres til styret innen 4/3-15, evt. på email til forslag@stavangersvommeclub.no

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på 300 kroner innen 18. februar 2015. Dette kan gjøres ved å melde seg inn som passiv medlem på denne linken: http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=32175

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt.

Stavanger 26/1-2015
For SSC
Styret

aarsmote

Arkiv