Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 – Stavanger Svømme Club

Tid:
Onsdag 19 Mars 2014 kl 19.00

Sted:
Hanssons Minde

Agenda:
1. Godkjenning av innkallelse
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av dirigent og sekretær
4. Årsmelding 2013
5. Regnskap
6. Budsjett 2014
7. Kontingent
9. Valg
10. Innkomne forslag
11. Utdeling av årsmedaljer, innsatspokal og bestemannspremier.

Forslag til årsmøtet kan leveres til styret innen 5/3-14, evt. på email til christin.svensen@lyse.net.

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på 150 kroner innen 19 februar 2014. Dette kan gjøres ved å melde seg inn som passiv medlem på denne linken: http://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=23646

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt.

Stavanger 11/2-2014
For SSC
Styret

Arkiv