Innkalling Årsmøte 2012 – Stavanger Svømme Club

Tid:             Mandag 12 Mars 2012 kl 19.00

Sted:          Hanssons Minde

Agenda:

  1. Godkjenning av innkallelse
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av dirigent og sekretær
  4. Årsmelding 2011
  5. Regnskap
  6. Budsjett 2012
  7. Kontingent
  8. Valg
  9. Innkomne forslag
  10. Utdeling av årsmedaljer, innsatspokal og bestemannspremier.

Forslag til årsmøtet kan leveres til styret innen 1/3-11, evt. på email til  christin.svensen@lyse.net .

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på 150 kroner innen 12 februar 2012 til kontonr 3201.44.38784.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og ønsker vel møtt.

Stavanger 11/2-2012 

For SSC

Styret

Arkiv