Fra fortvilelse til glede!!

Stavanger Svømme Club arrangerer en stor del av sine svømmekurs på Auglend skole. I løpet av de siste to årene har svømmebassenget vært stengt i lange perioden pga legionalla forekomst i dusjene.

Svømmeklubbene har fått beskjed fra kommunen om at anlegget ville være klart til skolestart og dermed har vi organisert et svømmeopplæringstilbud for 235 barn og 50 voksne denne høsten. For å kunne tilby denne opplæringen har vi ansatt 60-80 instruktører som i hovedsak har dette som sin eneste inntektskilde.

Fortvilelsen var derfor stor da vi på torsdag i forrige uke fikk beskjed om at hallen igjen var stengt på ubestemt tid. Vi har sjekket med kommunen om barna kunne dusje hjemme eller om tilsvarende brakker som nå brukes på Tasta kan settes opp. Vi fikk blankt avslag på det første forslaget, men venter på svar mht brakkene. Administrasjonen står uten midler. Disse vil også hjelpe skolebarna på Auglend som også står uten et gymnastikk og svømmetilbud.

Som et siste forsøk ringte vi hotell Alstor som vi vet har et basseng. Der traff vi på hotelldirektør Roger Meinich-Bache som på strak arm tilbød oss å benytte hotellbassenget inntil Auglend igjen er oppe å gå. Han var fullt orientert om den dårlige bassengsituasjonen som råder i kommunen og ville gjerne hjelpe. Fantastisk!

Hvis det er noen som har noen brakker med dusjer som står ubrukt, så kan disse kanskje brukes på Auglend?

Så er det bare å håpe at byens politikere tenker på det samme når de nå skal diskutere budsjett og budsjettkutt. De kan ikke fortsette med å la denne situasjonen gå utover byens yngste. Tilstanden på byens basseng er elendig og da blir beslutningen om å bygge et nytt kostbart Gamlingen anlegg framfor å reparere eller bygge anlegg som brukerne uttrykker behov for uforståelig og i det minste uklokt!

En status rapport over svømmeanleggene i byen:
Tasta – legionella – dusjing i brakker
Auglend – legionella og stengt på ubestemt tid – 285 kurselever + skoleelever uten tilbud
Kannik – dårlig inneklima og stengt i helgene
Stavanger Svømmehall – betongen er i ferd med å smuldre opp, tidsspørsmål før dette anlegget også kneler. Da står byens vannidretter uten en eneste konkurransearena.
Nye haller – forsinket
Folkebadet – fortsatt en drøm og et tomt løfte som har blitt gitt av byens politikere i mer enn 30 år!
Politikerne vil stenge tre opplæringsbasseng pga teknisk tilstand eller dårlig utforming.
Hetlandshallen – den mest velfungerende hallen i byen – politikerne foreslår å stenge denne hallen
Rehabiliteringsbad – nesten ingen tilbud og de tilbudene byen har er svært begrensede.

Gamlingen – er det klokt av byens politikere å bruke et par hundre millioner kroner på et råflott utendørsanlegg med tre badstuer i en by med 8 grader i gjennomssnittstemperatur og mye nedbør??!!!!

Nytt fra i går kveld:
Eiganes stengt pga dårlig vannkvalitet… Det er eneste info vi har fått. Ingenting om når og hvor lang tid dette blir gjeldende.

Christin Svensen
Styrets Leder, Stavanger Svømme Club

Hotel Alstor SSC Svommekurs

Arkiv