Årsmøte

Fortsettende årsmøte

Digitalt | Teams

Innkalling til fortsettende årsmøte i Stavanger Svømmeklubb 2022 Med henvisning til vedtak på ordinært årsmøte 23. mars 2022 kalles det inn til fortsettende årsmøte i Stavanger Svømmeklubb. Dato: Onsdag 27. april kl. 19.00 Sted:  Digitalt | Teams For å gjøre registrering av fremmøtte representanter mer effektiv, samt muliggjøre utsendelse av sakspapirer og link til digitalt…