Uapprobert | Approbert

Uapprobert stevne

Kalles også rekruttstevner og er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd på slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder. Følgende begrensninger gjelder:

  • Barn under 11 år kan i hovedregel bare delta innen egen krets.
  • Det skal være lik premiering til alle deltagere.
  • 10-års klassen kan i resultatlisten stå oppført med resultatet sitt, men listen skal være sortert alfabetisk.
  • Barn under 10 år kan bare delta på klubbplan og i lokalmiljøet. For barn under 10 år kan det listes opp en deltagerliste, men resultatett skal ikke være med.
  • Barn under 8 år bør ikke delta i noen form for konkurranse. 

Stevnene kan arrangeres av klubbene etter behov når svømmekretsen holdes underrettet, og bør stå på svømmekretsens terminliste

Approbert stevne

Stevnene skal stå på NSF’s terminliste og skal avvikles i henhold til NSF’s lover og regler. Approberte stevner omfatter:

  1. Åpne stevner. Disse er åpne for alle lag innen NSF og uten kvalifikasjonskrav.
  2. Nasjonale stevner, som er åpne for alle lag innen NSF, men har kvalifikasjonskrav. Yngste klasse for jenter er 13 år og for gutter 14 år.
  3. Nasjonale stevner med internasjonal deltagelse. Disse stevner er som nasjonale stevner, men med deltagelse fra innbudte utenlandske klubber. De står ikke på den internasjonale terminlisten.
  4. Internasjonale stevner. Disse er som de nasjonale stevner, med står på den internasjonale terminliste etter søknad fra NSF.
  5. Mesterskap, som er åpne for alle kvalifiserte utøvere, som er 13 år for jenter og 14 år for gutter og eldre.