Rogaland Svømmekrets

RSK

Rogaland Svømmekrets (RSK) representerer om lag 10000 medlemmer fordelt over 29 svømme-,stupe- og vannpolo klubber.

RSK er en støttespiller mellom klubbene i regionen og Norges Svømmeforbund. RSK utdanner trenere, instruktører og dommere. De arrangerer trenersamlinger for topp og bredde på tvers av klubbene i Rogaland, klubbutvikling og står som arrangør av det tradisjonsrike svømmestevnet North Sea Swim Meet i Stavanger.