Retningslinjer for økonomisk støtte i SSK.

Stavanger Svømmeklubb innfører fra den 4. april 2022 overstående ordning til økonomisk støtte og reduksjon i egenandeler.

Ved spørsmål ta kontakt med undertegnet –

Finn Zachariassen / 920 28 992

finn@stavangersvommeklubb.no