Begynneropplæring | Hval, Skilpadde, Pingvin og Selunge

shutterstock_1472654810

Hval – nybegynner 1 | minste alder 4,5 år


Læringsmål: Barnet skal kunne kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

Hvalkurset er første kursnivå i svømmeopplæringen. På dette nivået fokuseres det på kjernefunksjonen dykking, en ferdighet som er viktig for å kunne lære seg å svømme. Dykking innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann, og orientere seg der. Dette innebærer også at man skal kunne kontrollere pustingen.

PÅMELDING

Skilpadde – nybegynner 2 | minste alder 5 år

Læringsmål: Barnet skal kunne flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

Skilpadde er andre nivået i svømmeopplæringen. Man skal ha bestått læringsmålene fra Hvalnivået, ved påmelding til dette kurset. Det innebærer at barnet skal kunne dykke ned på 1 meter uten svømmebriller for å hente opp en gjenstand fra bunnen og hoppe alene fra bassengkanten.

På kurset Skilpadde fokuserer man på kjernefunksjonen flyting, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet “bærer” kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flyting påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pust. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

PÅMELDING

Pingvin – nybegynner 3 | minste alder 5 år

Læringsmål: Barnet skal kunne kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbenspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre benspark i linjeholdning og puste.

Pingvin kurset er det tredje kursnivået i svømmeopplæringen. Kurset bygger videre på skilpaddekurset, og målene fra skilpadde må være bestått før påmelding. Det innebærer at barna at barna skal kunne flyte i pil på mage og rygg i minst 15 sekunder, samt kunne dreie rundt fra mage til rygg og tilbake.

På kurset Pingvin fokuserer man på kjerneøvelsen gli. Barnet skal lære å flyte i bevegelse, over og under vann, på mage og rygg, samt med og uten benspark.

PÅMELDING

Selunge – nybegynner 4 | minste alder 6 år

Læringsmål: Stup uti på dypt vann – svøm 12,5 meter på magen – skift retning – svøm 2-3 meter mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Selungen er det fjerde og siste nivået i begynneropplæringen. Kurset bygger videre på pingvinkurset, og målene fra pingvin må være bestått før påmelding. Det vil si at barna skal kunne hoppe fra bassengkanten på dypet og svømme i pil med crawlbenspark, dreie rundt til rygg og svømme rygg benspark.

På kurset Selunge introduseres barnet for øvelser knyttet til fremdrift, samt grunnleggende rygg- og crawlsvømming.

PÅMELDING