Roaldsøy skolebasseng

Fasiliteter

  • Størrelse12,6m x 4,1m.
  • Dybde 0,85m – 1,20m.
  • Det er felles garderober til basseng og gymsal.

Besøksadresse

Nordvikveien 23A | 4085 Hundvåg (kart)