Innkalling til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Svømmeklubb i henhold til NIFs lovnorm for idrettslag § 14. Årsmøtet avholdes digitalt onsdag 21. oktober klokken 19:00. Link til digitalt møterom blir ettersendt til påmeldte medlemmer. Påmelding må gjøres på denne linken innen onsdag 14. oktober 2020.

Trykk her for å laste ned komplett innkalling.

aarsmote

Arkiv