SSC trenger flere dommere!

Det er veldig viktig at SSC har nok dommere. Dess flere dommere vi har dess mindre belastning per dommer + lettere å få arrangere stevner som er viktig i flere henseende for oss som klubb. Vi håper flere vil bli dommere enten på krets eller forbundsnivå.

Klubbene som arrangerer stevner i Rogaland trenger å utdanne flere dommere for å kunne oppfyller forbundet sitt krav med minimum 12 dommere pr. stevne og 24 pr. mesterskap. Det er høy aktivitet i kretsen og det er positivt men vi trenger flere dommere for å kunne gjennomføre stevnene på en god måte. Rogaland Svømme Krets vurderer å innføre konkrete krav til antall dommere pr. klubb for å kunne arrangere stevner i egen regi. 1 dag stevne – 4 dommere, 2 dagers stevne – 8 dommere og 3 dagers stevne – 12 dommere. Det er klubben sitt ansvar å ha nok dommere til å gjennomføre stevne.

Rogaland Svømmekrets arrangerer lørdag 30. august kretsdommerkurs.

Målgruppe:
Foreldre, aktive og andre som ønsker å bli dommer innen svømming.
Timeantall:
Nettbasert selvstudie + 6 timer fysisk kursdag. Aspirant på 4 stevner.
Krav til deltakelse: 
Fylt 14 år
Læringsmål:
Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre”.

Dato: lørdag 30. august 2014
Tidspunkt: 10.00-16.00
Sted Idrettens hus, Viking stadion Jåttåvågen.
Pris: Kursavgift blir fordelt på alle klubber som har lisensierte svømmere.
Påmeldingsfrist: 11. august 2014
Kurslærer: Wenche Salte

Påmelding her. 

Kom og bli med i dommer familien i Rogaland vi har det kjempekjekt i sammen!

Arkiv