SSC arrangerer skolesvømmestevne i Stavanger 16 februar 2012

INNBYDELSE TIL SKOLESVØMMESTEVNET 2012 FOR BARNE- OG UNGDOMSSKOLENE

Stavanger Svømme Club (SSC) har igjen gleden av å innby Deres skole til årets skole svømmestevne for alle barne- og ungdomsskolene i Stavanger. Stevnet avvikles i Stavanger Svømmehall. 

Torsdag 16. februar  2012

Stevnestart er kl. 17.00. Adgang til garderobe fra kl. 16.15. Varighet ca. 2 timer. Ingen påmeldingsavgift.

Ungdomsskolene starter før barneskolene.

Det er 8 svømmere (+2 reserve) på hvert lag som svømmer 25m hver.

Barneskolene:

Det blir premiering for 1., 2., og 3. plass i alle klasser (5 til 7 klasse og skolelag) for jenter og gutter og i tillegg kommer vandrepokalkonkurransen for best skolelag for både jenter og gutter.

Ungdomsskolene:

Ungdomsskolene skal kun stille med miksede lag med minimum 3 av hvert kjønn pr. lag. Hver skole kan stille med flere lag, og det blir premiering for 1., 2., og 3. plass. 

Startprosedyre vil bli vist før stevnet. Lagledermøte avholdes under tribune kl. 16.45. Ved grov tjuvstart vil resultat bli tillagt 5 sek. Det blir automatisk tidtaking, med ”online” resultatvisning på storskjerm.  

Skolen bes fylle ut påmeldingsskjema og sende dette til:  rvj@statoil.com  –  senest torsdag 09. februar 2012

(Navnelistene trenger ikke returneres ifbm påmelding, er kun for skolens egen oversikt)

Skolene vil motta bekreftelse på at påmeldingen er registrert og lister over heatoppsett vil bli sendt skolene ca. 2 dager før stevnet.

Evt. spørsmål kan rettes til stevneleder Rune V. Johnsen på e-mail eller på tlf. 51 52 33 01 / mobil 48 12 60 22

Vi vil invitere de lokale avisene til å dekke resultater og ta bilder under stevnet. Resultatene vil også bli distribuert via skolekontoret samt lagt ut på SSC sin hjemmeside: www.stavangersc.com

Vi oppfordrer alle skolene til å stille opp og være med å skape en spennende konkurranse! 

Et stevne som dette virker stimulerende og positivt på elevenes lagfølelse, og bedre/høyere stemning enn under skolesvømmestevnet er det vanskelig å finne! 

Vi ønsker alle vel møtt til Stavanger Svømmehall!

Med vennlig hilsen
Rune V. Johnsen
Stavanger Svømmer Club

Arkiv